Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 9

Так як ВАТ “Полтава-Авто” СТО-1 відноситься до діючих СТО то виробничу програму за кожним видом ТО розраховуємо на рік за так-званим річним методом.

Виробничу програму в трудових показниках обчислюємо на рік для всього підприємства. Спочатку визначаємо трудомісткість виконуваних на ТО робіт всіх видів дій із урахуванням місцевих умов експлуатації автомобілів даної моделі за формулами:

де  - відповідна річна трудомісткість ТО-1 та ТО-2 всіх облікових автомобілів даної моделі, люд-год.;

   - відповідно трудомісткість ТО-1 та ТО-2 одного автомобіля і-ої моделі, люд.-год.

Додаткові роботи пов’язані з сезонним обслуговуванням автомобілів і-ої моделі визначаємо за виразом:

де  - трудомісткість одного ТО-2 і-ої моделі автомобілів, люд-год;

 - кількість усіх облікових автомобілів і-ої моделі;

 -  коефіцієнт додаткових робіт при СО автомобілів (для дуже жаркого і сухого кліматичних районів , для холодного і жаркого сухого районів , для інших районів ).

Загальну трудомісткість профілактичних робіт облікових автомобілів і-ої моделі визначаємо наступним чином:

.

Річну виробничу програму ПР автомобілів і-ої моделі на підприємстві знаходимо, виходячи з нормативної питомої трудомісткості ПР автомобіля на 1000 км пробігу :

.

Усі профілактичні роботи і роботи на ПР автомобілів і-ої моделі прийнято називати виробничими, їх трудомісткість складає:

.

Загальну трудомісткість виконуваних на ТО робіт всіх видів технічних дій автомобілів на ВАТ “Полтава-Авто” СТО-1 визначаємо за формулами:

      

Загальну трудомісткість робіт по ПР визначаємо за виразом:

Загальну трудомісткість усіх діагностувальних робіт і робіт з ПР автомобілів на підприємстві, тобто виробничу програму підприємства, визначаємо за формулою:

.

На підприємстві виконується ще деякий обсяг допоміжних робіт , які складаються з робіт на самообслуговуванні  підприємства (поточний догляд за будівлями і спорудами, ремонт устаткування та інвентарю тощо) і робіт загально-виробничого характеру  (щоденне забезпечення виробництва автомобілями, запасними частинами, паливом тощо):

 

де b – коефіцієнт допоміжних робіт (якщо в підприємстві до 200 автомобілів, то b=0,3; від 200 до 400 – b = 0,25; понад 400 автомобілів – b = 0,20);

 

Загальна сумарна трудомісткість робіт, що виконуються на СТО:

.

Виробничі роботи виконуються на робочих постах біля автомобілів і в цехах, де обслуговують і відновлюють вузли і деталі, зняті з автомобіля. Відповідно до цього загальну трудомісткість виробничих робіт поділяємо на трудомісткість постових  і цехових  робіт:

,

, де  - доля постових робіт, що виконуються при ТО-2 та ПР, їх значення наведені в довідковій літературі (середні значення).

Так, наприклад, для автомобілів ВАЗ-2101…2107 маємо:

;

;

;

.

Розрахунок виробничої програми в трудових показниках для інших автомобілів проводимо аналогічно і результати розрахунків зводимо до таблиці 2.4.

Загальна трудомісткість виконуваних на ВАТ “Полтава-Авто” СТО-1 по ТО робіт всіх видів технічних дій на 2006 рік складає:

; ;

.

.

Загальна трудомісткість робіт по ПР складає:

.

Виробнича програма ВАТ “Кіровоград-Авто” СТО-1 м. Кіровограда складає:

.

Допоміжні роботи:

.