Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 51

Науковий розділ містить теоретичні дослідження основних пружних елементів ходових частин сучасних автомобілів – амортизаторів. Визначено, що технічний стан амортизаторів значною мірою впливає на стійкість та керованість автомобіля, а отже на його безпеку руху. Дослідження виявили особливості роботи амортизаторів передньої підвіски автомобілів ЗАЗ “Таврія” та дозволили запропонувати ряд конструктивних заходів для відновленню та поліпшенню їх технічних характеристик.

В конструкторському розділі було проведено розробку конструкції оригінального універсального стенду для діагностування та випробування амортизаторів легкових автомобілів, який дозволить з високою долею точності визначати їх технічний стан та можливість наступної експлуатації, проведення ремонту або вибраковування. Використання стенду в технологічному процесі обслуговування та ремонту ходових частин дозволить отримати значний економічний ефект як для підприємства так і для власників транспортних засобів, сприятиме покращенню безпеки руху автомобілів.

В економічному розділі на основі розрахунків капітальних вкладень в роботу дільниці по ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів було визначено собівартість проведення цих операцій на дільниці. Визначена балансова вартість універсального стенду для діагностування та випробування амортизаторів дала змогу оцінити витрати на його виготовлення та порівняти їх з вартістю аналогічних стендів.

Згідно до розробленого технологічного процесу на дільниці ТО та ПР ходових частин легкових автомобілів було проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які можуть виникнути при виконанні технологічного процесу та розроблені заходи по їх усуненню. Проведені конструкторські та перевірочні розрахунки дозволили розрахувати площу фундаменту під запропонованим стендом для випробування амортизаторів.

Розділ «Безпека життєдіяльності» містить ґрунтовне описання заходів по знезараженню території підприємства з метою ліквідування наслідків хімічного зараження.

Список використаних джерел

1.  Чабанний В.Я., Наливайко В.М., Саловський В.С., Крилов О.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.0900258 “Автомобілі і автомобільне господарство”: Навчальний посібник. – Кіровоград.: КДТУ., 2000.-56 с..

2.  Булей И.А. и др. Проектирование ремонтных предприятий сельского хозяйства: Учеб. пособие для вузов. - К: Вища школа, Головное издательство, 1981.-416 с.

3.  Черновол М.І., Булей І.А.. Кропівний В.М. Технологічні планування підприємств і їхніх підрозділів з ремонту та ТО тракторів, автомобілів і іншої сільськогосподарської техніки. Альбом: Навчальний посібник – Кіровоград: КДТУ, 1999.-175с.

4.  Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту сільськогосподарських машин: Навчальний посібник. - К.: Вища школа., 1993.-287с.

5.  Грибков В.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудованию для ТО и текущего ремонта автомобилей. - М.: Россельхозиздат, 1984.-223 с.      

6.  Оборудование для ремонта автомобилей. Справочник. Под ред. М.М. Шахнеса. Изд. 2-е перераб. и допол. - М.: “Транспорт”, 1978.-384 с.

7.  Справочник технолога авторемонтного производства. В.Ф. Борщов, Ф.П. Верещак. В.И. Гусев и др.; Под ред. Г.А. Малышева. – М.: Транспорт, 1977.-432 с.

8.  Харазов А.М. Диагностическое обеспечение ТО и ремонта автомобилей. -М.: Высшая школа., 1990.-208 с.

9.  Справочник по ремонту машинотракторного парка. Т. 1-й и 2-й. Под ред. Селиванова А.И. – М., Сельхозиздат, 1962.

10.Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина. Детали машин, М: Высшая школа, 1987.-385с.

11. С.А. Чернавский и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М. : Машиностроение, 1979.- 284 с.

12. Я.А. Самохвалов, М.Я Левицкий, В.О. Григорони. Справочник технолога конструктора. – К.: Техника, 1978.-278 с.

13. Техническая эксплуатация автомобилей. Изд. 2-е и допол - М.: Транспорт, 1983.- 243 с.

14. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1999 – 280 с.