Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 32

4.6.2. Визначення способу зберігання автомобілів. Вибір способу зберігання автомобілів залежить від кліматичних умов, типу та призначення автомобілів тощо. Так як обслуговування автомобілів на підприємстві не передбачає досить тривалого їх знаходження, то транспортні засоби зберігаються як на відповідних дільницях (постах) так і на відкритих майданчиках.

При збереженні автомобілів на відкритих площадках та під навісами, відстань між автомобілями приймаємо не менше 0,6…0,8 м, а між боковою стороною автомобіля та колоною 0,3…0,5 м. Площадку обладнуємо засобами, які забезпечують швидкий запуск двигунів при низьких температурах навколишнього середовища.

4.6.3 Охорона праці на підприємстві. На підприємстві, крім голови правління і головного інженера відповідальність за створення безпечних умов праці відповідають служби по техніці безпеки (ТБ) та виробничої санітарії (ВС). З метою запобігання виробничого травматизму на підприємстві розроблені, затверджені та повинні бути доведені всім виробничим персоналом правила ТБ, ВС та пожежної безпеки (ПБ).

Керівництво підприємства повинне забезпечити своєчасне та якісне проведення інструктажу і навчання працівників безпечним засобам та методам роботи.

Всі робітники, які влаштовуються на роботу, проходять ввідний інструктаж з ТБ та ВС, який є першим етапом вивчення ТБ. Другим етапом навчання є інструктаж на робочому місті з метою засвоєння робітником безпечних умов праці безпосередньо за спеціальністю на цьому робочому місті, де він повинен працювати. Проводить цей інструктаж майстер цеху або начальник колони.

При виконанні робіт за спеціальностями підвищеної небезпечності, до яких відносяться водії цієї категорії, проводяться повторні інструктажі через певний проміжок часу (один раз на 3 місяці), а також при кожному випадку порушення правил ПБ.

В умовах підприємства важливе значення для збереження здоров’я робітників мають заходи, які знешкоджують шкідливий вплив відпрацьованих газів, етилованого бензину, луг та інших матеріалів. Строге дотримання правил ТБ під час роботи у виробничих підрозділах підприємства при ТО та ПР автомобілів є основними вимогами ТБ.

При ТО і ремонті газобалонних автомобілів слід пам’ятати, що зріджені гази володіють у порівнянні з рідким паливом пожаронебезпечними та вибухонебезпечними властивостями.


5. Технологічний розділ

5.1. Складання технологічних карт на ТО та ПР ходових частин легкових автомобілів

При діагностуванні, ТО та ремонті ходової частини перевіряють стан амортизаторів та пружин, шарових опор, важелів підвіски, стабілізаторів та сайлент-блоків, підшипників коліс тощо.

Таблиця 5.1. Приклад технологічної карти на діагностування, ТО та ремонт механізмів ходових частин автомобілів ЗАЗ та ВАЗ

№ опер.

Зміст операції, що виконується

Обладнання та інструмент

-1-

-2-

-3-

005

Визначення стану амортизаторів та їх заміна

Стенд власного виготовлення; набір ключів торцевих РАСО мод. 2336М; підіймач електрогідравлічний двохстійковий РАСО мод. П310; пристосування 67.7828.9504 для стягування пружин з комплекту А 74177.

010

Визначення технічного стану шарових шарнірів важелів підвіски та їх заміна

Підіймач електрогідравлічний двохстійковий РАСО мод. П310 або домкрат гідравлічний РАСО мод. П304; оригінальне пристосування для визначення люфтів; ключі торцеві 10, 12, 13; пристосування 67.7828.9504 для стискання пружин, пристосування 67.7801.9513 для випресовування пальців шарових шарнірів; штангенциркуль.

015

Визначення технічного стану гумо-металевих шарнірів важелів підвіски та їх заміна

Підіймач електрогідравлічний двох-стійковий РАСО мод. П310; ключі торцеві та накидні 13, 17; прес монтажно-запресувальний гідравлічний РАСО мод. 2535-1М; пристосування А.47045 для випресовування шарнірів; пристосування А.74177/1 для запресовування шарнірів