Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

стор.

Вступ ...........................................................………………………………….

8

1. Загальний розділ ………………………………..………………………….

1.1. Характеристика ВАТ “Полтава-Авто”

1.2. Технічна характеристика підприємства.......…..…………………………

1.3. Обґрунтування теми магістерської роботи…….…………………..…..

10

10

12

15

2. Розрахунково-технологічний розділ …………………………………….

2.1. Встановлення нормативів всіх видів ТО і

ремонту автомобілів ……………………………………………….…………..

2.2. Розрахунок потреби в ТО і КР автомобілів................……..………….….

2.3. Розрахунок виробничої програми в трудових показниках……..………

2.4. Розподілення трудомісткості ТО і ПР по видам робіт.………….…….

2.5. Режими роботи ВАТ “Полтава-Авто” СТО-1, розрахунок річних фондів часу робітників, робочих постів і обладнання...........................

2.6. Перевірочний розрахунок штатів підприємства……………………….

20

20

21

24

30

   35

38

3. Науковий розділ ………………………………………………………….

3.1. Класифікація амортизаторів та основні вимоги,

які до них пред’являються ……………………………………………………..

3.2. Конструкції телескопічних амортизаторів …………………………….

3.3. Характеристики амортизаторів ……………………………………………

3.4. Область застосування та взаємозамінність амортизаторів ………..

3.5. Основні причини виходу з ладу амортизаторів………………………....

3.6. Основні напрямки поліпшення характеристик амортизаторів……..

3.7. Перевірочний розрахунок гідравлічного амортизатора передньої

стійки. …………………………………………………………….…………….

3.8. Удосконалення амортизаторів легкових автомобілів ………………...

41

41

46

51

53

57

58

62

67

4. Організаційний розділ ................................……………………………….

4.1. Планування генерального плану СТО-1 ВАТ “Полтава-Авто”….........

4.2. Об’ємно-планувальні рішення будівель і споруд підприємства,

що проектується...…………………………………….…….…………………..

4.3. Організація робочих постів і місць…….…….………………………………

4.4. Розрахунок площ виробничих приміщень ……………………….………..

4.5. Розробка річного плану-графіку ТО і КР автомобілів на

підприємстві ..…………………………………………….…………….………..

4.6. Методи ТО і ПР автомобілів підприємства……………………………….

77

   77

78

79

83

84

86

5. Технологічний розділ ..................................…………..…………………..

5.1. Складання технологічних карт на діагностування,

ТО та ПР  ходових частин легкових автомобілів……………….…......…

5.2. Нормування часу на виконання операцій діагностування,

ТО та ремонту механізмів ходової частини……………………………….

89

89

90

6. Конструкторський розділ .……………………………………………….

6.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження……………………….

6.2. Призначення, конструкція та принцип роботи стенда..………………..

6.3. Розрахунки по стенду………………………………...…………………………

5.4. Техніка безпеки при виконанні робіт на стенді……...……………………

92

92

95

99

112

7. Економічний розділ .............................................…………………………

7.1. Розрахунок собівартості одної людино-години проведення ТО……….

7.2. Розрахунок фонду заробітної плати

працівників дільниці………..…………..……………………….……………….

7.3. Розрахунок балансової вартості запропонованої

конструкції стенду...…………………………………………………………....

7.4. Розрахунок капітальних вкладень при проектуванні дільниці …………

7.5. Розрахунок річного економічного ефекту від

впровадження конструкторських розробок ……………………………….

114

114

114

116

121

128

8. Охорона праці ............…………..........................................……..………..

8.1. Характеристика дільниці…………………………………………..………….

8.2. Заходи по створенню нормальних та нешкідливих санітарно-

гігієнічних умов праці на дільниці…………………………..…….…………..

8.3. Заходи по забезпеченню безпечних умов праці на дільниці…..………….

8.4. Засоби пожежної безпеки……………………………………...……………

8.5. Охорона навколишнього середовища……………………..…….……………

8.6. Розрахунок занулення…………………………………………..……………….

8.7. Розрахунок фундаменту під стенд для випробування амортизаторів

129

130

131

132

133

134

135

135

9. Безпека життєдіяльності .............…………...................………………

9.1. Організація і порядок проведення робіт по знезараженню на об’єкті

139

139

Висновки ................................................................……………….………….

146

Список використаних джерел.........………….................………………….

148

Додатки .................................................................…………………………..

152

Анотація

Дипломний проект на тему: “Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто” м. Кіровограда”, складається з дев’яти розділів.

Похожие материалы

Информация о работе