Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 7

2. Розрахунково-технологічний розділ

2.1. Встановлення нормативів всіх видів ТО і ремонту автомобілів

Перед розрахунком виробничої програми і річного обсягу робіт необхідно: встановити періодичність ТО-1 та ТО-2, визначити розрахункову трудомісткість одиниці ТО одного виду і трудомісткість ПР/1000км пробігу, розрахувати норми пробігу автомобілів до КР.

Нормативи періодичності ТО, пробіг до КР, трудомісткість ТО і ПР/1000км приймаються відповідно із табл. 3.2 [1] та з табл. В.1 [2]. Ці нормативи за допомогою спеціальних коефіцієнтів К1 … К5, табл. 3.7…3.11 [1] та з табл. В.2…В.6 [2] повинні корегуватися в залежності від:

-  категорії умов експлуатації (КУЕ) – К1;

-  модифікації рухомого складу і організації його роботи – К2;

-  природно-кліматичних умов – К3;

-  пробігу і початку експлуатації – К4;

-      числа автомобілів, що обслуговуються і ремонтуються на підприємстві і кількості технологічно поєднаних груп рухомого складу – К5.

Вихідний коефіцієнт корегування, рівний одиниці, приймається для випадку, який характеризується набором наступних даних:

-  категорія умов експлуатації – 1 (КУЕ);

-  моделі автомобілів – базові;

-      кліматична зона – помірна із помірною агресивністю навколишнього середовища;

-      пробіг рухомого складу з початку експлуатації дорівнює 50…75% від пробігу до КР;


-      підприємство оснащено засобами механізації згідно табелю технологічного обладнання.

Результуючий коефіцієнт корегування нормативів одержуємо множенням окремих коефіцієнтів:

-  періодичність ТО - ;

-  пробіг до КР - ;

-  трудомісткість ТО - ;

-  трудомісткість ПР - ;

-  витрати запасних частин - .

На базі скорегованих нормативів періодичності ТО, пробігу до КР, трудомісткості ТО і ПР/1000км заповнюємо таблицю 2.1.

2.2. Розрахунок потреби в ТО і КР автомобілів

Потреби в діагностуванні, ТО і КР автомобілів на підприємстві розраховуємо за формулами:

                  

де , ,  - відповідно кількість КР, ТО-2 та ТО-1 автомобілів і-ої моделі;

 - річний пробіг всіх автомобілів і-го типу;

 - відповідно періодичності проведення КР, ТО-2 та ТО-1 автомобілів і-ої моделі.

Сумарний річний пробіг автомобілів кожної марки визначити досить складно. Пояснюється це тим, що на підприємстві в більшості обслуговуються транспортні засоби індивідуальних власників. Доля автомобілів, які належать підприємствам різних форм власності складає приблизно 15%. Тому при визначенні сумарного річного пробігу всіх автомобілів певної марки неможливо точно визначити його величину, як суму пробігів кожного автомобіля. Тому  приймаємо орієнтовно величину пробігу автомобілів різних марок спираючись на дані таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Плановий пробіг автомобілів, що будуть обслуговуватися на ВАТ “Полтава-Авто” СТО-1 на 2006 рік

Найменування, тип або марка автомобілів, що входять в кожний клас

Кількість облікових автомобілів , шт

Плановий середньорічний пробіг і-го автом. , тис. км

Річний пробіг всіх автомобілів , тис. км

-1-

-2-

-3-

-4-

Деу, Shevrolet

26/135

16,0

2576,0

ЗАЗ 1102 Таврія, Славута

38/224

11,0

2882,0

Volswagen, Opel, Shkoda

13/89

15,0

1530,0

Москвич 2140, 2141, 2715

15/78

12,0

1116,0

ВАЗ-2121

12/37

14,0

686,0

ВАЗ 2108…2115

37/256

15,0

4395,0

ВАЗ-2101…2107

21/217

15,0

3570,0

ГАЗ-3110…31029

13/32

13,0

585,0

Примітка: * - в чисельнику – кількість автомобілів, які належать підприємствам (ці автомобілі, які заключили договір з підприємством на проведення ТО, ПР та КР своїх автомобілів); в знаменнику – кількість автомобілів, які належать індивідуальним власникам транспортних засобів (в цій кількості присутні як автомобілі які будуть проходити “сервісне” ТО за гарантією, так і автомобілі, які ймовірно потраплять на ТО, ПР та КР на підприємство (ця кількість прийнята за даними обслуговувань 2004-2005 років)).