Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 42

Балансову вартість стенду отримаємо склавши планові прибутки в розмірі 20% від його собівартості за формулою:

, де  - коефіцієнт переводу у балансову вартість.

Отже балансова вартість стенду для випробування складає 1231,1 грн.

7.4. Розрахунок капітальних вкладень при проектуванні дільниці

Розрахунок капітальних вкладень при проектуванні нової дільниці по ремонту ходових частин проводимо методом прямого розрахунку окремих елементів:

, де   - капіталовкладення в устаткування;

 - те ж в будівлі;

 - те ж в споруди і обладнання;

 - теж в технологічне оснащення;

 - те ж у інвентар;

 - капіталовкладення в проектування дільниці.

Розраховуємо капіталовкладення в устаткування за формулою:

, де  - капіталовкладення в технологічне устаткування;

 - капіталовкладення в енергетичне устаткування;

 - капіталовкладення в підйомно-транспортне устаткування;

 - те ж у засоби комплексної механізації.

Розраховуємо капіталовкладення в технологічне устаткування за формулою:

, де  - оптова ціна устаткування;

 - число типорозмірів устаткування;

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних із придбанням устаткування;

 - коефіцієнт, що враховує витрати на будівельні роботи, в тому числі будівництво фундаментів під устаткування;

 - коефіцієнт, що враховує витрати на монтаж та освоєння устаткування.

Перелік необхідного основного технологічного устаткування із зазначенням його кількості і вартості зводимо до таблиці 7.1 спираючись на розрахунки організаційного розділу магістерської роботи.

Таблиця 7.1. Відомість витрат на технологічне устаткування для дільниці по ремонту ходових частин

Найменування устаткування

Модель

Кіль-кість

Вартість придбан-ня, грн.

Величина коефіцієнта

Балансова вартість, грн.

Всього, грн.

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

Домкрат гідравлічний

РАСО П304

8

35,2

0,05

0,0

0,0

36,96

295,7

Продовження таблиці 7.1

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

Оригінальний стенд для випробування амортизаторів

Власного виготов-лення

1

1231,1

0,05

0,02

0,1

1440,2

1440,2

Компресор повітряний

РАСО мод. 1101В5

1

Перем. з механічної дільниці

-

-

-

0,0

0,0

Прес гідравлічний

РАСО мод. 2535-1М

1

Перем. з механічної дільниці

-

-

-

0,0

0,0

Підіймач елек-трогідравліч-ний двохстійковий

РАСО мод. П310

8

Вже розташовані на дільниці

-

-

-

0,0

0,0

Вертикально-свердлуваль-ний верстат

2Р135Ф2-1

1

Перем. з механічної дільниці

-

-

-

0,0

0,0

Гайковерт реверсивний електричний

РАСО мод. 1318

8

450,4

0,05

0,0

0,0

472,9

3423,2

Набір індика-торних прис-тосувань для визначення зазорів

-

8

410,0

0,05

0,0

0,0

430,5

3444,0

Разом

8603,1

Капіталовкладення в енергетичне устаткування (трансформатори тощо) приймаємо у кількості 20% від вартості технологічного устаткування:

 грн.

Капіталовкладення у підйомно-транспортне устаткування (крани, електронавантажувачі тощо) приймаємо у співвідношенні 75% від вартості  технологічного устаткування:

 грн.

Капітальні вкладення в засоби комплексної механізації і автоматизації приймаємо у співвідношенні 25% вартості технологічного устаткування:

 грн.

Отже загальні капіталовкладення в устаткування складуть: