Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 16

Вид робіт

Трудомісткість, люд-год

Кількість днів відпустки

Річний фонд часу, год

Кількість робітників

Фн

Фд

Ря

Рсп

Убиральні

212,2

24

2003

1535

0,08

0,11

Мийні

282,9

24

2003

1535

0,11

0,15

Контрольні

2136,9

24

2003

1535

0,88

1,16

Діагностичні

3888,2

24

2003

1535

1,60

2,10

Кріпильні

558,5

24

2003

1535

0,23

0,30

Регулювальні

4308,8

24

2003

1535

1,79

2,33

Мастильно-заправочні

2995,9

24

2003

1535

1,24

1,62

Електротехнічні

4324,8

24

2003

1535

1,79

2,34

Обслуговування систем живлення

7064,8

24

2003

1535

2,94

3,83

Шинні

2163,1

24

2003

1535

0,89

1,17

Розбирально-складальні

18072,1

24

2003

1535

7,51

9,81

Зварювально-бляхарські

3368,2

24

2003

1535

1,40

1,82

Малярні

2844,0

24

2003

1535

1,18

1,54

Агрегатні

11295,0

24

2003

1535

4,69

6,13

Слюсарно-механічні

7342,0

24

2003

1535

3,05

3,98

Акумуляторні

282,3

24

2003

1535

0,11

0,15

Вулканізаційні

847,1

24

2003

1535

0,35

0,45

Ковальсько-ресорні

1976,8

24

2003

1535

0,82

1,07

Мідницькі

1412,1

24

2003

1535

0,58

0,76

Арматурні

847,1

24

2003

1535

0,35

0,45

Обойні

564,6

24

2003

1535

0,23

0,30

Всього

76787,4

31,82

41,57

Кількість допоміжних робітників складає 10…15% від числа основних виробничих робітників. Загальну прийняту кількість основних виробничих і допоміжних робітників розподіляємо за розрядами кваліфікації в наступному процентному співвідношенні:

І – 4;  ІІ – 9; ІІІ – 36; IV – 41; V – 7;  VI – 3.

Кількість інженерно-технічних робітників (ІТР), службовців і молодшого обслуговуючого персоналу приймаємо відповідно 8…10%, 2…3%, 2…4% від суми виробничих і допоміжних робітників. Пожежно-сторожова охорона відповідає кількості постів.

Приймаємо, що на підприємстві повинні працювати 42 основних робочих, що узгоджується із даними підприємства (див. додаток Б).

Кількість допоміжних робочих складає:

.

Приймаємо 4 допоміжних робочих.

Кількість інженерно-технічних робітників згідно встановленим нормам складе:

.

Приймаємо 3 робітників.

Також приймаємо 2 робітників, які будуть виконувати функції молодшого обслуговуючого персоналу.

Загальна кількість робітників і службовців на підприємстві складе 51 чоловік.

Визначаємо кількість персоналу, який займається проведенням ТО і ПР ходових частин на СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” виходячи з даних розподілу трудомісткостей робіт між системами автомобілів (див. табл. 1.3) (табл. 2.8).

Таблиця 2.8. Розподіл трудомісткостей робіт та кількості робітників за системами автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто” м. Кіровограда