Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 31

Різниця між розрахованою площею та прийнятою складає:

.

Така величина різниці площ вкладається в встановлені норми відхилень.

Отже дільниця складається з одного 8-ми постів загальною площею 144 м2, з розмірами сторін дільниці: довжиною  та шириною .

4.5. Розробка річного плану-графіку ТО і КР автомобілів на підприємстві

Річний план-графік ТО і КР автомобілів представляє собою наочну планову відомість профілактичних робіт, які повинні виконуватись на протязі року, що планується. На підприємстві СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” протягом року проводяться роботи по ТО, ПР та КР автомобілів двох умовних груп (див. табл. 1.2):

1)  автомобілів індивідуальних власників та підприємств різних форм власності, які заключили договори на проведення вищеперелічених видів технічних дій на 2005 рік;

2)  автомобілів, які можливо будуть обслуговуватися по цих видах технічних дій.

Тому річний план проведення ТО, ПР та КР розраховуємо тільки для автомобілів першої групи. Кількісний і марочний склад цих автомобілів наведено в таблицях 1.2 та В1 додатку В.

Визначаємо потрібну виробничу програму за кількістю видів технічних дій для автомобіля ЗАЗ 1102 “Таврія” 1997 року випуску з номерним знаком 2368 ОМ.

Вихідні дані для розрахунку: рік випуску 1997; пробіг автомобіля з початку експлуатації =134,2 тис. км.; періодичність технічних дій - , , ; річний пробіг автомобіля на період, що планується .

Розв’язання.

Складаємо структурну періодичність технічних дій користуючись даними таблиці В.1 [24].

КР 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 КР

Рис. 3.1. Схема періодичності ТО і КР автомобіля ЗАЗ-1102 “Таврія”

За період експлуатації автомобіля було виконано наступну кількість видів технічних дій:

;

;

.

Станом на 1.01.2005 р. автомобіль ЗАЗ-1102 “Таврія” має загальний пробіг  тис. км. Згідно таблиці В.1 періодичність технічних дій автомобіля даної марки відбувається через кожні 3 тис. км. Отже, до наступного технічного обслуговування автомобілю потрібно напрацювати ще 0,8 тис. км.

Визначаємо кілометраж, який в середньому буде проходити автомобіль ЗАЗ-1102 “Таврія” кожної декади в 2005 році (спираючись на дані запланованого пробігу):

.

Тоді згідно структурної послідовності першим в 2005 році буде проведено ТО-2 в декаді:

.

Отже для автомобіля ЗАЗ-1102 “Таврія” в третій декаді поточного року буде проведено ТО-2.

Визначаємо через який період часу слід виконувати наступні технічні дії:

.

Тобто на кожну десяту декаду слід планувати проведення чергового технічного обслуговування згідно періодичності наведеної на рис. 3.1.

Аналогічні розрахунки проводимо для всіх легкових автомобілів підприємства, що будуть проходити технічні обслуговування. Дані розрахунків періодичності проведення ТО та КР автомобілів ЗАЗ наведено в таблиці Г1 додатку Г.

З метою визначення найбільш завантажених періодів в році проводимо аналіз розподілення технічних дій по проведенню ТО-1, ТО-2 та КР автомобілів по місяцях 2005 року. Результати аналізу наведені на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Розподілення технічних дій по проведенню ТО-1, ТО-2 та КР автомобілів по місяцях (протягом 2005 року)

Як видно з рис. 3.2 завантаження підприємства і дільниці по ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів на СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” м. Кіровограда є рівномірним. Розходження в кількості автомобілів, що обслуговуються щодекади та щомісяця підлягає коректуванню з метою вирівнювання, за рахунок обслуговування випадкових машин інших підприємств та індивідуальних власників, які звернуться на підприємство протягом 2005 року.

4.6. Методи ТО і ПР автомобілів підприємства

4.6.1 Методи технічного обслуговування автомобілів. Так як для робіт по ТО та ремонту автомобілів на підприємстві характерні широка номенклатура робіт, відносно рідка повторюваність однакових робіт, різна послідовність виконання операцій і відсутність їх синхронності; комплексність операцій; відносно велика питома вага ручних робіт, велика різноманітність виконуваних робіт за рахунок розширеної номенклатури автомобілів, що обслуговуються приймаємо одиночний метод технічного обслуговування.