Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 37

Корпус 1 постачений дверцятами 8 і 7. На передній панелі стенда розташовані: два пальці 5 і 6 для установки амортизатора, діаграма сил П, кнопки 9 керування, педаль 12 керування.

Обертання від електродвигуна через пружну втулочно-пальцеву муфту, редуктор і ланцюгову напівмуфту передається на механізм поворотної шпонки. Цією шпонкою здійснюється включення і вимикання кривошипно-шатунного механізму. При відключеному стані поворотна шпонка утримується упором 12. При включенні упор убирається, шпонка 6 повертається навколо своєї осі пружиною і передає момент, що крутить, кривошипно-шатунному механізму. Упор 12 убирається за допомогою важелів 18, що приводяться в дію педаллю. При відключенні упор 12 повертається у вихідне положення пружиною 11 і повертає шпонку 6. Одночасно спрацьовує гальмо 10.

Кривошипно-шатунний механізм передає зворотно-поступальний рух каретці, що рухається в направляючих («ластівчин хвіст»). На каретці закріплений палець 5, на який встановлюється амортизатор нижнім вушком. Верхнім вушком амортизатор установлюється на палець хитного механізму торсіонного вала 18.

При випробуванні амортизатора відбувається його стиск і віддача. Виникаючі при цьому зусилля передаються через важіль на торсіонный вал 18, що, скручуючись, повертає другий кінець важеля, на кінці якого встановлений пишучий механізм 19. Запис діаграми виробляється на папері формату 180 х 80, закріпленої на планшеті. У вертикальній площині планшет одержує рух від каретки.

6.3. Розрахунки по стенду

Вихідними даними для розрахунку стенду є:

Тип                                                                           стаціонарний

Хід повзуна, мм                                                      100 ±1

Число ходів у хвилину                                           100±5

Максимальне зусилля на повзуні, Н                     300

Згідно до принципової схеми наведеної на рис. 5.2 та спираючись на вихідні дані проводимо вибір електродвигуна.

6.3.1. Визначення потужності двигуна. Визначаємо попередньо коефіцієнт корисної дії передачі за формулою:

, де  - коефіцієнт корисної дії циліндричного двохступінчастого редуктора без врахування втрат у його підшипниках. Попередньо приймаємо ;


Рис. 6.2. Схема приводу стенду.

 - коефіцієнт корисної дії пари підшипників. Приймаємо для підшипників кочення ;

 - коефіцієнт корисної дії муфти. Приймаємо .

 - коефіцієнт корисної дії підшипникової опори. Попередньо приймаємо, що підшипникова опора має два підшипники кочення, отже .

Визначаємо коефіцієнт корисної дії приводу:

.

Для визначення потужності двигуна попередньо розраховуємо потужність на вихідному валу редуктора за формулою:

.

Де попередньо розрахований крутний момент на вихідному валу редуктора визначається х умов:

-  максимальне зусилля стискання амортизатора (приймаємо з конструктивних міркувань) ;

-  радіус кривошипу ексцентрика  виходячи з вихідних умов ходу повзуна 100 мм.

Отже величина крутного моменту складає:

.

Визначаємо потужність двигуна, яка потрібна для роботи стенду:

.

За отриманою величиною потужності двигуна вибираємо двигун марки А02-41-6 потужністю 3,0 кВт при частоті обертання вала 2000 об/хв.

Розраховуємо загальне передаточне число приводу за формулою:

. Приймаємо .

6.3.2. Розрахунок двоступінчастого циліндричного редуктора.

Передаточне число редуктора визначається залежністю:

,

Uш – передаточне число швидкохідної ступені.

.

Приймаємо: Uш = 5.

Uт – передаточне число тихохідної ступені. Передаточне число тихохідної ступені розраховується за формулою:

.

Наступним етапом розрахунків є визначення частот обертання валів редуктора. Так як первинний (швидкісний) вал редуктора приводиться в дію безпосередньо від електродвигуна через муфту, то:

об/хв.

 об/хв.

 об/хв.

При цьому кутові швидкості валів редуктора складуть:

 рад/с.

 рад/с.

 рад/с.

Потужності валів привода визначаються залежностями і становлять:

 кВт.

 кВт.

 кВт.

Крутні моменти на валах привода.