Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 46

-  ширина проїзду на дільниці прийнята 3 м у відповідності зі СНИП-2-ІІ-80 “Виробнича будівля промислових підприємств. Норми проектування”.

Межі проїзду пофарбовані у світлий тон. Встановлені безпечні зони роботи підйомно-транспортного обладнання.

При розбирально-збиральних роботах дотримуються наступні міри безпеки:

- виробниче обладнання має спеціальні пристосування для кріплення вузлів і агрегатів.

Пневмоприводи утворюють рівень звукової потужності менше 30…69 дБ і відповідають вимогам ГОСТ 12.2.001-81.

Пресове обладнання укомплектоване блокуванням і відповідає вимогам ГОСТ 12.2.017-93.

Підйомне обладнання проходить своєчасне освідоцтво протягом року у відповідності з ГОСТ 12.3.009-76.

При роботі з ручним електричним і пневматичним інструментом використовують засоби індивідуального захисту – діелектричні рукавиці, коврики тощо у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.103-83.

8.4. Засоби пожежної безпеки

На основі аналізу технологічних процесів при проведенні робіт на дільниці визначено, що матеріали, які використовуються є негорючими і не вибухонебезпечними і таким чином технологічний процес і обладнання являються пожежобезпечними і невубухобезпечними у відповідності з вимогами ДИАОП 0.01-1.33-75.

Дільниця відноситься до ІІ ступеня пожежної безпеки, відповідно СНИП-ІІ-А.5-80, ІІ ступеня вогнестійкості і категорії “Г” відповідно СНИП-ІІ-2-80, при цьому межа вогнестійкості цегляних стін 2,5 години, перегородок 0,5 години – стіни і перегородки негорючі.

Дільниця обладнана пожежним щитом з необхідним набором інструментів, ящиками з піском, вогнегасниками ОУ-2 по ГОСТ 12.2.037-78 для тушіння електроустановок (1 вогнегасник). На дільниці використовуються вказівні знаки по ГОСТ 12.4.026-76.

Водопровідна мережа дільниці, призначена для виконання технологічного процесу. Пожежне обладнання забезпечує умови гасіння пожежі ГОСТ 12.1.007-91, та проходить періодичне випробування за ГОСТ 12.4.009-83.

8.5. Охорона навколишнього середовища

На підприємстві велика увага приділяється заходам по охороні навколишнього середовища.

Основними факторами, що впливають на забруднення навколишнього середовища є: забруднення повітряного простору, газами, шкідливими парами і пилом, що виділяються в процесі проведення робіт згідно графіку ТО та ПР.

Захист атмосфери на підприємстві передбачає включення в систему вентиляції цехів і дільниць пилевих камер, газопилеуловлювачів типу “циклон” моделі ЦН-15, що забезпечують найбільшу – порядку 81% - ступінь очистки шкідливих викидів при найменшому значені коефіцієнту гідравлічного опору, при вхідній концентрації пилу до 1500 г/м3, температурі газів до 250 0С і розрахунковому тиску до 40 кПа.

Кінцеве очищення шкідливих викидів здійснюється електричними фільтрами. Крім того, територія підприємства з метою розсіювання промислових повітряних забруднень огороджена санітарно-захисною зоною.

З метою концентрації шкідливих викидів  у відповідності зі СНИП-ІІ-2-80 передбачена санітарно-захисна зона насаджень, що відділяє житлові масиви від підприємства.

8.6. Розрахунок занулення

Безпечною вважається напруга 40В, /40 В.

Електрообладнання дільниці живиться від 3-х фазної напруги у мережі з глухозаземленою нейтраллю.

Корпус електрообладнання з’єднаний з нульовим дротом.

Визначено величину опору Rз. Вимогою безпеки є вимога, коли опір заземлення RО / 4 Ом.

Струм замикання розраховується за формулою:

,

;

Звідки ,

,

RЗ = 0,89 Ом

Таким чином з'єднання корпуса електрообладнання з дротом забезпечує безпеку при дотиканні до корпусу.

8.7. Розрахунок фундаменту під стенд для випробування амортизаторів

Бетон  - це штучний каменевидний матеріал, який утворюється в результаті затвердівання суміші, що складається з в’яжучого матеріалу, води та наповнювачів.

Фізико-механічні властивості бетону залежать від складу суміші, виду в’яжучого матеріалу та наповнювача, водоцементного відношення, способів приготування, укладки та обробки бетонної суміші, умови твердіння, віку бетону і так далі.