Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 43

 грн.

Капіталовкладення в будівлі дільниці по ТО та ремонту ходових частин відсутні, так як підприємство СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” має необхідні технологічні площі для розміщення дільниці:

Відповідно і капітальні вкладення у споруди та обладнання дільниці (внутрішньо-дільничні повітрепроводи, паропроводи та інші пристрої тощо), які приймаються у співвідношенні 15% від вартості будівлі також відсутні:

 грн.

Капітальні вкладення у технологічне оснащення приймаємо у співвідношенні 8% від вартості технологічного устаткування:

 грн.

Капітальні вкладення у виробничий та господарський інвентар (стелажі, засіки, тумбочки, предмети протипожежного захисту) приймаємо у кількості 1,5% від вартості технологічного устаткування:

 грн.

Капітальні вкладення в проектування дільниці визначаємо за формулою:

, де   - кількість різних професій фахівців;

 - кількість місяців роботи над проектом;

 - кількість задіяних конструкторів, технологів тощо;

 - посадовий оклад фахівця за місяць, грн;

 - коефіцієнт, який враховує додаткові витрати проектного відділу.

Над проектом дільниці по ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів працюють тільки технологи.

Приймаємо посадовий оклад технологів – 420 грн. на місяць.

Капітальні вкладення в проектування технологічного процесу дільниці визначаємо при терміні проектування - 1 тиждень:

 грн.

Отже капітальні вкладення при проектуванні дільниці по ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів складуть:

 грн.

Амортизаційні відрахування, що припадають на долю технологічного обладнання дільниці по ТО і ремонту ходових частин складуть:

 

де  – капітальні вкладення в обладнання, грн;

 - норма амортизаційних відрахувань з обладнання, %; .

 грн.

Амортизаційні відрахування, що припадають на долю будівлі дільниці по ТО і ремонту ходових частин складуть:

 

де  – капітальні вкладення в будівлю, грн;

 - норма амортизаційних відрахувань з будівлі дільниці, %; .

 грн.

Витрати на матеріали та запасні частини розраховуємо за формулою:

де Нзч - норма витрат на запасні частини 2,8 грн/км;

Рп - плановий річний пробіг автомобілів, Рп = 17340000 км (за даними таблиці 1.2).

Тоді: .

Ця сума не буде врахована, так як витрати на матеріали та запасні частини стягуються із клієнтів або заводів виробників транспортних засобів (якщо автомобіль обслуговується по гарантії). Отже

Витрати електроенергії визначаємо за результатами розрахунку загальної потужності енергоспоживачів, які розташовані на дільниці.

Річну потребу в електроенергії визначаємо за формулою:

, де  - сумарна потужність двигунів технологічного обладнання прийнята з таблиці 3.5;

 - дійсний річний фонд часу обладнання;

 - коефіцієнт попиту для обладнання;

 - коефіцієнт завантаження обладнання за часом.

.

В якості середньої витрати освітлювальної енергії приймають 15 Вт на один квадратний метр полу. При площі полу 144 м2 річна витрата електроенергії на освітлення дільниці складає:

.

Сумарна річна потреба в електроенергії складе:

.

Визначаємо затрати на споживання електроенергії:

.

де Це = 0,228 грн/кВт – вартість 1 кВт/год електроенергії для підприємства.

Витрати стисненого повітря визначаємо за формулою:

, де  - річні витрати стисненого повітря, м3:

, де  - хвилинні витрати стисненого повітря, м3/хв.

.

Приймаємо кількість повітря, що потребує одиниця обладнання за 1 хвилину  при кількості облікового пневматичного інструменту  та коефіцієнту попиту для пневматичного інструменту . Тоді хвилинні витрати стисненого повітря складуть:

Річні витрати стисненого повітря складуть:

.

При вартості 1 м3 стиснутого повітря 0,043 грн. (за даними підприємства) річні витрати коштів складуть:

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.2.

Таблиця 7.2. Кошторис витрат

Статті витрат

Витрати, грн.

Річний фонд заробітної плати

46263,7

Відрахування від заробітної плати

17348,8

Витрати на матеріали та запасні частини

0,0

Амортизація обладнання

5965,1

Амортизація будівлі

0,0

Витрата електроенергії

1862,4

Витрати на стиснуте повітря

2477,4

Накладні (робочі) витрати

69395,6

Разом:

143313,0 грн.