Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 29

Освітлення виробничих приміщень в денний час в основному природне через вікна (бокове освітлення) і світловими ліхтарями (верхнє освітлення). Розміри вікон виробничих приміщень становлять: по висоті 2,4 м, а по ширині – 3,0 м, що забезпечує рівні відстані між ними.

Для забезпечення доступу до агрегатів, вузлів, систем і механізмів, розташованим знизу рухомого складу, в процесі виконання робіт по діагностуванню та ТО використовуємо підлогові пости, які обладнанні механізованими пристроями (гідравлічними і електричними підйомниками, пересувними стійками, опрокидувачами тощо) та оглядовими канавами. Розміри оглядових канав залежать від типу рухомого складу. Ширину канав приймали – 1,0 м при довжині канави 4,0 м та глибині – 1,8 м.

Також було передбачено заходи по вентиляції, протипожежній безпеці виробничих приміщень і охорони навколишнього середовища.

4.3.        Організація робочих постів і місць

Під час вибору конструкції та кількості робочих постів та місць необхідних для ТО та ремонту ходових частин користувалися наступними міркуваннями: - характером виконуваних робіт, виробничою програмою, технологічними особливостями устаткування та іншими факторами, за рекомендаціями [24].

Зміст робіт, їх послідовність, інструмент і пристосування, способи виконання і потрібний для цього час, а також спеціальність і кваліфікацію виконавців визначали для кожного поста і його робочих місць за відповідними операційно-технологічними картами.

4.3.1. Розрахунок кількості робочих постів. Кількість універсальних або спеціалізованих постів у зоні ТО та ремонту ходових частин на підприємстві визначали за формулою:

, де  - річна трудомісткість виконуваних робіт на постах за цими видами дій, люд-год;

 - кількість змін роботи постів ТО та ремонту. Приймаємо =1;

 - кількість днів роботи поста ТО та ремонту в році (приймали за значеннями, що фактично склалися в галузі). Приймаємо =245 днів по 8,2 робочої години та =6 днів по 7,2 робочих годин;

 - тривалість зміни роботи поста ТО та ремонту, год (див. попередні викладки);

 - середня кількість робітників, зайнятих одночасно на одному робочому посту. Приймаємо =2 робітника, що узгоджується із технологічним процесом проведення ТО і ремонту трансмісій;

 - коефіцієнт використання часу поста ТО ().

Визначення річної трудомісткості робіт по діагностуванню, ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів на СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” проведено в першому розділі і її планова величина на 2005 рік складає .

Тоді кількість постів на дільниці по ТО та ремонту ходових частин складе:

.

Приймаємо 8 постів, які працюють при одночасному методі проведення технологічних операцій в одну зміну із кількість робітників, які одночасно зайняті на кожному пості – 2 чоловіки.

4.3.2. Розрахунок і підбір технологічного обладнання. Число одиниць основного обладнання на дільниці по ТО і ремонту ходових частин легкових автомобілів на 8-ми постах визначаємо за формулою:

, де  – трудомісткість робіт, що виконуються даним видом обладнання, люд.-год.;

 – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год. Величина  була визначена у другому розділі і складає ;

 – коефіцієнт завантаження обладнання, = 0,95.

Так як більшість робіт по ТО і ремонту ходових частин виконується із використанням підйомного обладнання то визначаємо кількість підйомників (електрогідравлічних двохстійкових) з урахуванням наступних міркувань. Трудомісткість робіт, що виконуються на даному виді обладнання складає (за даними підприємства) до 50% від загальної трудомісткості робіт на дільниці . Отже загальна кількість підйомників становитиме:

. Приймаємо 8 підйомників.

Розрахунок іншого обладнання згідно технологічного процесу ТО і ремонту ходових частин на підприємстві проводимо аналогічно.

Крім того при проектуванні підбираємо інше технологічне обладнання, яке необхідне для виконання робіт по ТО і ремонту ходових частин легкових автомобілів. Номенклатуру і кількість основного та додаткового технологічного обладнання (верстати, стенди, підйомно-транспортне обладнання, інструмент тощо) дільниці по ТО і ремонту ходових частин вибираємо за довідниками і каталогами технологічного обладнання для обслуговування автомобілів. Результати зводимо в таблицю 4.5.