Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 47

В залежності від об’ємної маси (щільності) розрізняють бетони на щільних заповнювачах (тяжкий бетон), на пористих наповнювачах (легкий бетон). Найбільш широке розповсюдження в будівництві отримали тяжкі бетони щільністю Д2200-Д2500кг/м3. Міцність важкого бетону сягає 60-80 МПа та вище.

В даний момент бетонні та залізобетонні конструкції розраховують та конструюють згідно СНіП 2.03.01 – 84. Поєднуючи розрахунки основи стенду з ГОСТ на шум та вібрацію ГОСТ 12.1.012 – 90 та ГОСТ 12.1.003 – 83.

Клас міцності бетону, який витримує знакозмінні навантаження, вібрації та такого роду навантаження В15, В20, В25,…, В60.

Розраховуємо конструкцію окремо центрального навантаженого фундаменту під збірну конструкцію стенда:

-  площа контакту  (при розмірах основи 850 х 700 мм);

-  розрахункове зусилля N = 600 кН.

-  бетон важкий класу В20 звичайного твердіння (Rbt=1,4 МПа), робоча арматура клас А-ІІІ (Rs = 365 МПа), конструктивна арматура А-1, умовний розрахунковий тиск (СНіП ІІ-15-74) R=0,25 МПа;

-  глибина закладення фундаменту Н = 1800 мм;

-  середня питома вага фундаменту і грунту на його уступах .

8.7.1. Визначимо площу підошви фундаменту:

, де - середня гранична вага фундаменту та грунту на його уступах. Приймаємо =20кН/м2.

Приймаємо розміри підошви фундаменту: 1750 ´ 1600 мм з площею Fф=2800,0 мм2.

8.7.2. Тиск на грунт  і опір грунту визнаємо за формулою:

8.7.3. Мінімальна корисна висота фундаменту з умови продавлювання:

де bk, hk – периметр верхньої основи переміни.

Звідки : hmin = h0 + a=60+40 = 100 мм.

Найменша висота фундаменту по конструктивним вимогам повинна бути:

Hmin= hk + 250 = 40 + 250 = 290 мм.

Приймемо при Н = 300 мм (при h0 = 210 мм).

8.7.4. Перевіряємо міцність нижньої ступені фундаменту при корисному навантаженні її в розрахунковому розрізі:

h’0 = 300 - 40 мм.

h’= 260 мм.

Перевіряємо умови коливання стійкості:

, де , де с – виліт консолі, мм.

161,6 < 364,0.

Отже умова виконана.

Перевіряємо умови: висота фундаменту h визначена з розрахунку на те, що руйнування відбувається по поверхні фундаменту (піраміди) бокові поверхні нахилені під кутом 450.

, де для важкого бетону звичайне твердіння:

Умову виконано.

8.7.5. Моменти в небезпечних розрізах фундаменту:

8.7.6. Визначаємо площу перерізу:

Приймаємо зварну сітку з однаковим в обох напрямках робочої арматури з Æ15 9 А-ІІІ з шагом 150 мм (As = 954 мм2).


9. Безпека життєдіяльності

9.1. Організація і порядок проведення робіт по знезараженню на об’єкті

Забезпечення безпеки людей і здійснення заходів по дезактивації і дезинфекції – складна задача, успішне вирішення якої можливе при умові організованого використання завчасно підготовлених сил і технічних засобів.

Всі заходи по захисту населення від засобів масового ураження в тому числі і заходів по знезараженню і ліквідації інших можливих наслідків нападу противника, організовують і проводять керівники (начальники цивільної оборони) підприємств.

Для проведення рятувальних і відновлювальних робіт в осередках масового ураження на об’єкті створюється формування цивільної оборони. Для цього на об’єкті створюються ланки знезараження, санітарно-обшивочні пункти, станції знезараження техніки, станції знезараження одягу.

Для контролю за якістю проведення робіт по знезараженню крім штатних сил і засобів можуть залучатися різні хімічні лабораторії (об’єктів, учбових, науково-дослідницьких інститутів та інших установ), які завчасно в мирний час по планах штатів цивільної оборони забезпечуються усими необхідними пристроями і реактивами. Проведення робіт по знезараженню можна умовно поділити на три етапи.

До робіт першого етапу відносяться роботи, що виконуються в індивідуальному порядку кожною людиною з ціллю знезараження уражених дільниць: тіла, одягу, взуття, особистого інструменту і оснащення. Ці роботи повинні усунути або максимально знизити небезпеку ураження людей і дати можливість продовжувати роботу або виконувати поставлені завдання.

Роботи другого етапу здійснюються особистим складом формувань цивільної оборони під керівництвом спеціалістів і проводиться в окремих