Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 30

ВАТ “Кіровоград-Авто”

п/п

Найменування обладнання

Модель

Кіль-кість,

шт

Габарит-ні роз-міри, мм

Площа під обла-днання, м2

Сумарна потуж-ність, кВт

-1

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

1

Підіймач електрогідравлічний двохстійковий

РАСО мод. П310

8

2030´

280´755

4,56

10´8=80

2

Домкрат гідравлічний

РАСО мод. П304

8

1630´

430´350

5,2

-

3

Прес монтажно-запресу-вальний гідравлічний

РАСО мод. 2535-1М

1

1470´

640´2000

0,94

2,0

Продовження таблиці 4.5

-1

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

4

Вертикально-свердлувальний верстат

2Р135Ф2-1

1

1800´2170

3,9

3,7

5

Стенд для діагностування випробування амортизаторів

Власного виготовлення

1

850´700´

1560

0,6

3,0

6

Гайковерт для гайок коліс

РАСО мод. 1318

8

1200´

650´1100

6,24

1,5´8=12

7

Компресор повітряний

РАСО мод. 1101В5

1

1869´

670´1430

1,25

1,5

8

Верстак слюсарний

Власн. вигот.

2

2200´750

3,30

-

9

Шафа інструментальна

-//-

4

500´

650´1500

1,30

-

10

Візок

-//-

1

500´

1000´1100

1,00

-

11

Комплект ключів динамометричних

РАСО мод. К468

4

3 предм.

-

12

Комплект інструменту автомеханіка

РАСО мод. И133

8

20 предм.

640´

110´110

-

-

13

Комплект оригінальних індикаторних присто-сувань для визначення зазорів у спряженнях

Власн. вигот.

8

25 предм.

Настільний

-

-

14

Комплект ключів гайкових з відкритими зівами двосторонніх

РАСО мод. И105М-1

8

6 предм.

6´8 -

27´30

-

-

15

Ключі торцеві

РАСО мод. 2336М

8

10 пред.

10´24

-

16

Підставка універсальна під агрегати

Власного виготовлення

4

1500´1200

1,80

-

17

Набір пристосувань для діагностування та ремонту підвісок та ходових частин легкових автомобілів

67.7828.9504, 67.7801.9513, А.47045,

А.74177, А.95716, А.960008, та ініші

8

Загальна кількість складає 40 предметів

-

-

Разом

30,39 м2

102,2 кВт

4.4. Розрахунок площ виробничих приміщень

Виробничі площі повинні бути компактними і мати достатню площу з хорошим природнім і штучним освітленням для забезпечення нормальних умов і високої продуктивності праці.

Площу дільниці по ТО та ремонту ходових частин легкових автомобілів розраховуємо за формулою:

, де  - сумарна площа технологічного обладнання і виробничого інвентарю (столи, стелажі тощо), що встановлюється на підлогу даного відділення, м2 (за табл. 3.5);

 – коефіцієнт, що враховує щільність розстановки обладнання. Для зон ТО та ремонту приймаємо .

.

Враховуючи, що основний виробничий корпус СТО-1 на ВАТ “Кіровоград-Авто” побудовано із сіткою колон 6 ´ 12 м (в цьому приміщенні розташовані і дільниця по діагностуванню та ремонту ходових частин) то визначення реальної площі, яку повинна займати дільниця по діагностуванню та ремонту ходових частин легкових автомобілів, узгоджуємо з цими конструктивними особливостями будівлі:

.