Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 41

, де  - сумарна трудомісткість проектно-конструкторських робіт, год;

 - кількість оригінальних деталей стенду, які проектуються;

 - кількість годин на розробку конструкторської документації;

 - середньогодинна заробітна плата конструктора;

 - відрахування на соціальне страхування;

 - відсоток посередніх витрат.

.

7.3.2. Витрати на розробку технології виготовлення деталей.

, де  - сумарна трудомісткість проектно-конструкторських робіт, год; приймаємо  - кількість годин на розробку конструкторської документації;

 - середньогодинна заробітна плата конструктора;

 - відрахування на соціальне страхування;

 - відсоток посередніх витрат.

.

7.3.3. Витрати на основні та допоміжні матеріали.

Витрати на основні та допоміжні матеріали визначаємо за формулою:

, де  - ціна 1 кг матеріалу згідно таблиці 74 [12];

 - маса матеріалу деталей;

 - коефіцієнт який враховує транпортно-заготівельні витрати.

.

7.3.4. Вартість покупних виробів, які використовуються під час виготовлення стенду.

До витрат на інші матеріали відносимо вартість складових елементів стенду:

- вартість блоку самописця -

- вартість фрикційної муфти - ;

- вартість болтів для кріплення елементів пристосування – Вболтів = 1,5 грн;

- ринкова вартість електродвигуна А02-41-6 потужністю 3,0 кВт – 255,0 грн.

Отже сума витрат на інші деталі та стандартні вироби складе:

7.3.5. Сумарні витрати на енергію технологічну.

Сумарні витрати на технологічну енергію визначаємо за формулою:

, де  - потужність електродвигуна установки, кВт;

 - коефіцієнт завантаження установки за потужністю;

 - коефіцієнт завантаження установки за часом;

 - час нагріву деталі, хв.;

 - вартість електроенергії для підприємств.

Точно розрахувати витрати на технологічну енергію не представляється можливим, так як невідома детальна технологія виготовлення кожної з 12-ти оригінальних деталей стенда. Тому розрахунки проводимо з наступних міркувань: потужність печі для нагріву деталей складає 3,5 кВт, а час нагріву становить 0,5 години. Отже

7.3.6. Сумарні витрати на енергію силову.

Сумарні витрати на силову енергію визначаємо за формулою:

, де  - усереднена потужність двигунів металорізальних верстатів;

 - коефіцієнт одночасної роботи моторів;

 - усереднений коефіцієнт завантаження обладнання за потужністю;

 - коефіцієнт, який враховує завантаження електродвигунів за часом;

 - штучний (калькуляційний час) на виготовлення деталей стенду на верстатах (прийнято за даними хронометражу на підприємстві при виготовленні деталей під час проходження переддипломної практики);

 - ККД електродвигунів;

 - коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в сіті дільниці по виготовленню деталей.

7.3.7. Сумарна основна та додаткова заробітна плата.

Сумарну основну та додаткову заробітну плату визначаємо за формулою:

, де  число операцій технологічного процесу виготовлення деталей;

 - годинна тарифна ставка, грн/год; приймаємо для верстатників 4-го розряду (згідно рекомендацій [45]) .;

 - калькуляційний час на виконання операції; .;

 - відсотки додаткової заробітної плати за відпрацьований і невідпрацьований час.

7.3.8. Сумарні відрахування на соціальні заходи.

Визначення відрахувань на соціальні заходи проводимо за формулою:

, де  - процент відрахувань на соціальні заходи згідно нормативних актів.

7.3.9. Сумарні витрати на утримання і експлуатацію обладнання.

Сумарні витрати на утримання і експлуатацію верстатного обладнання залежать від калькуляційного часу виконання операції виготовлення деталей та цехової собівартості проведення однієї години роботи на верстатному обладнанні:

, де  - цехова собівартість проведення металорізальних робіт у механічній дільниці підприємства (за результатами переддипломної практики).

7.3.10. Цехові витрати.

Цехові витрати за матеріалами попередньої практики складають 37,5% від суми заробітних плат виробничих робітників при виробництві деталей стенду:

.

Тоді собівартість стенду для випробування амортизаторів складає:

.