Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 28

З урахуванням наявних осцилограм функціонування передньої стійки автомобіля ЗАЗ 1102 (та ЗАЗ 13061) при його русі по дорогах із різноманітним покриттям і з огляду на дані про швидкісні режими як об'єкта досліджень, так і параметрів діагностичної апаратури, стає можливим прогнозування експлуатаційних показників амортизатора передньої стійки даного автомобіля.

Базуючись на результатах обробки осцилограм, визначена середня кількість циклів коливань амортизаційної стійки автомобіля ЗАЗ 1102 (ЗАЗ 13061) для доріг асфальтобетонних, ґрунтових та бруковій мостовій:

При відомій середній швидкості руху автомобіля  = 40 км/год (0,011 км/с) знаходимо для указаних режимів число циклів роботи амортизатора на один кілометр, яку буде складати:

На підставі отриманих даних, а також із урахуванням гарантованого числа циклів, обумовленого ТУ 3 05808563-002-96 ( = 2000000) одержані значення оптимального технічного ресурсу автомобіля до відмови амортизатора для указаних вище режимів.

З огляду на гарантійний моторесурс амортизатора  = 135000 км число замін сальника за даний період при експлуатації автомобіля по дорогах із різноманітним покриттям:


4. Організаційний розділ

4.1. Планування генерального плану СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто”

При плануванні авторемонтного підприємства вирішувалися наступні питання: використання та забудова земельної ділянки, її розміри, взаємне розташування будівель і споруд; розташування постів діагностування, ТО та ремонту, місць зберігання рухомого складу; раціонального технологічного процесу ТО та ремонту автомобілів; співвідношення розмірів і конструктивних схем будівель; організації руху автомобілів по території і у виробничих зонах підприємства.

При виконанні планувальних рішень дотримувалися технологічних будівельних вимог, що забезпечують високу продуктивність і зниження капітальних вкладень. При виборі планувальних рішень враховували призначення підприємства, тип і кількість рухомого складу, виробничу програму і організацію виробничого процесу ТО, експлуатаційні і кліматичні умови, характеристику земельної ділянки і нормативні вимоги при проектуванні авторемонтного підприємства.

На генеральному плані СТО-1 ВАТ “Кіровоград-Авто” показано границі відведеної під забудову земельної ділянки із зазначенням на ній будівель, споруд, площадок, основних і допоміжних проїздів, ліній руху рухомого складу по території підприємства, водоймищ і гідрантів для гасіння пожежі, основних воріт в’їзду і виїзду (контрольно-пропускного пункту - КПП) і запасних, а також огородження і озелення території і площадки для стоянки особистих автомобілів.

Генеральний план підприємства було переплановано у відповідності до вимог СНиПП-93-74 “Предприятия по обслуживанию автомобилей”, ОНТП-АТП-СТО-80, СНиПП-89-80 “Генеральные планы предприятий”.


4.2. Об’ємно-планувальні рішення будівель і споруд підприємства, що проектується

При визначенні розмірів виробничого приміщення було враховано площі виробничих зон і відділень. По сумарній площі виробничих зон і відділень підприємства, що проектується, і нормативним розмірам будівель машинобудівної промисловості (144х144, 144х72, 72х72, 120х60, 60х60, 108х54, 54х54, 96х48 48х48 тощо) було визначено розміри основного виробничого приміщення підприємства, та ув’язано ці розміри з розмірами сітки колон, яка вибиралася з урахуванням типу рухомого складу і кількість поверхів будівель. Було прийнято, що будівля виробничого корпусу є одноповерхова із сіткою колон 6 х 12 м.

Висоту основних виробничих приміщень при наявності рухомого підйомно-транспортного обладнання приймали для обслуговування легкових автомобілів – 4,5 м.

Для виробничих приміщень приймали розміри дверей: висота – 2,4 м, ширина двопольних – 2,0 м.

Так як кількість автомобілів, що мають обслуговуватися в даному приміщенні лежить в межах від 25 до 100, приймаємо двоє воріт, які мають розміри 3 х 3 м.

За конструкцією прийняті ворота розсувного типу, які додатково оснащені тепловими повітряними завісами.