Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 39

Приймаємо 9-ту ступінь точності. Коефіцієнт, враховуючий вплив різності кроків зачеплення зубів шестерні та колеса, qo=82.

Коефіцієнт, враховуючий вплив виду зубчатої передачі, .

Питома колова динамічна сила:

 Н/мм.

Питома розрахункова колова сила у зоні її найбільшої концентрації:

 Н/мм.

Коефіцієнт, враховуючий динамічне навантаження:

.

Питома розрахункова колова сила:

 Н/мм.

Коефіцієнт торцевого перекриття:

Коефіцієнт, який враховує сумарну довжину контактних ліній:

.

Контактне напруження:

,

 Н/мм2. Н/мм2.

Максимальне контактне напруження при перевантажені:

 Н/мм2.=1512 Н/мм2.

Перевірка по напруженням згину.

За графіком находимо значення коефіцієнта в залежності від числа зубів:

; .

Розрахунок робимо по шестерні, як і для швидкохідної ступені.

З графіка коефіцієнт концентрації навантаження .

Питома колова сила:

 Н/мм.

де .

Питома розрахункова колова сила у зоні її найбільшої концентрації:

 Н/мм.

Коефіцієнт, враховуючий динамічне навантаження:

.

Питома розрахункова колова сила:

 Н/мм.

Напруження згину:

 Н/мм2.

Максимальне напруження згину:

 Н/мм2 Н/мм2.

На наступному етапі проводимо компонування редуктора.

Товщину стінки корпуса редуктора приймаємо:

 мм.

Товщина стінки кришки редуктора:

 мм.

Приймаємо:  мм.;  мм.

Товщина верхнього фланця корпуса:

 мм.

Приймаємо: S=14 мм.

Товщина нижнього фланця корпуса:

 мм.

Приймаємо: S=22 мм.

Товщина фланця кришки корпуса:

 мм.

Приймаємо: S1=12 мм.

Діаметр фундаментних болтів:

 мм.

Приймаємо: d1=18 мм.

Діаметр болтів, які стягують корпус та кришку біля бобишок:

 мм.

Приймаємо: d1=14 мм.

Діаметр болтів, стягуючих фланці корпуса та кришки:

 мм.

Приймаємо: d1=10 мм.

Ширина опорної поверхні нижнього фланця корпуса:

 мм.

Товщина ребер жорсткості корпуса:

 мм.

Приймаємо: С1=8 мм.

Мінімальний зазор між колесом та корпусом:

 мм.

Координата стяжного болта d2 у бобишок:

 мм.

Приймаємо: С2=16 мм.

Проводимо попередній розрахунок валів редуктора.

Вхідний вал:

-  діаметр вала на вході:

 мм.

Приймаємо:  мм.

де dдв – діаметр вала двигуна.

Підшипник 306: d=30 мм; D=72 мм; B=19 мм.

Проміжний вал:

-  діаметр вала під підшипник:

 мм.

Підшипник 307: d=35 мм; D=80 мм; B=21 мм.

Тихохідний вал:

-  діаметр вала на виході:

 мм.

Приймаємо: dвихIІІ=45 мм.

Підшипник 311: d=55 мм; D=120 мм; B=29 мм.

-  діаметр вала під колесо:  мм.

6.4. Техніка безпеки при виконанні робіт на стенді

Основними вимогами, які пред’являються з точки зору охорони праці при проектуванні машин та механізмів, є: безпека для здоров’я та життя людини, надійність, зручність експлуатації.

Безпека виробничого обладнання забезпечується правильним вибором принципів його дії, кінематичних схем, конструктивних рішень, параметрів робочих процесів, використанням різних захисних засобів.

Експлуатація машин, механізмів, обладнання та пристосувань є джерелами небезпечного виробничого фактора, вплив якого на працюючого може привести до травм.

Під час обслуговування стенду працюючий повинен пройти первинний інструктаж та в подальшому дотримуватися наступних правил техніки безпеки.

Перед початком роботи необхідно:

-  привести в порядок робочий одяг;

-  перевірити стан решітки під ногами, її стійкість на полу;

-  привести в порядок робоче місце, видалити все зайве, підготувати та акуратно розкласти необхідні інструменти та пристосування;

-  перевірити технічний стан стенду;

-  підготувати засоби індивідуального захисту та перевірити їх справність.