Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 40

7. Економічний розділ

7.1. Розрахунок собівартості одної людино-години проведення ремонтних робіт на дільниці

Собівартість проведення операцій поточного ремонту є не що інше, як грошовий вираз усіх витрат пов’язаних з виконанням технологічних операцій, що складається з витрат живої та уречевленої праці. Витрати уречевленої праці повинні відповідати спожитим засобам та об’єктам праці, а живої праці виражаються заробітною платою робітників та фондом відрахувань на соціальні потреби.

Формула для розрахунку собівартості проведення ремонтних операцій в загальному вигляді:

;

де К - витрати коштів на проведення ремонтних операцій;

Т - річна трудомісткість, яку приймаємо за розрахунками пункту 2.3;

Т = 30561,4 люд-год.

Для визначення витрати коштів на проведення ремонту ходових частин на дільниці необхідно скласти витрати коштів, в які входять усі статті витрат на проведення ремонтних робіт разом з їх вартістю в грошовому виразі.

7.2. Розрахунок фонду заробітної плати працівників дільниці.

Фонд заробітної плати працівників дільниці по ремонту ходових частин визначаємо за формулою:

, де  - середньогодинна тарифна ставка працівників:


, де   - номенклатура професій працівників;

 - годинна тарифна ставка працівників відповідного розряду, грн;

- кількість  працівників і-го розряду;

 - загальна кількість працівників дільниці, = 4 чоловіка;

 - дійсний річний фонд часу одного працівника, год. = 1535 год;

 - відсотки додаткової заробітної плати за відпрацьований і невідпрацьований час відповідно, %. Приймаємо  та .

Згідно попередніх розрахунків на дільниці працюють 3 основних виробничих робітника та один допоміжний.

При визначенні тарифних ставок працівників дільниці користуємося нормативними документами [45]. Так згідно таблиці 10 [45] розміри мінімальних тарифних ставок для оплати праці працівників майстерень і цехів з ремонту автомобілів, сільськогосподарської техніки, устаткування і інструментів складають з розрахунку балансу робочого часу 169,67 робочої години на місяць (40 годин на місяць) виходячи з мінімальної тарифної ставки 75 грн. на місяць:

·   працівників зайнятих на ремонтних роботах при нормальних умовах праці та оплаті за вищим розрядом виконуваних робіт – 64,4 коп/год;

·    працівників зайнятих на допоміжних роботах за 2-им розрядом виконуваних робіт при нормальних умовах праці – 52,0 коп/год.

Враховуючи підвищення мінімальної тарифної ставки з 75 грн. на місяць (2000 р.) до 205 грн. на місяць (з 1.12.2003 року) проводимо перерахування тарифних ставок працівників дільниці.

Приймаємо:

- для працівників зайнятих на ремонтних роботах при нормальних умовах праці та оплаті за вищим розрядом виконуваних робіт:

.

- для працівників зайнятих на допоміжних роботах за 2-им розрядом виконуваних робіт при нормальних умовах праці:

Тоді середньогодинна тарифна ставка працівників дільниці складе (при загальній кількості працівників дільниці – 13 чоловік (табл. 3.8)):

.

Фонд заробітної плати при цьому становитиме:

 грн.

Річні відрахування в фонд соціального страхування робітників розраховуємо за формулою:

де 0,375- відсоток відрахування;

 грн.

Накладні витрати беруться у відсотковому відношенні від заробітної плати у розміру 150%, тобто:

;

.

7.3. Розрахунок балансової вартості запропонованої конструкції стенду

Визначення собівартості розробки і виготовлення стенду за формулою:

де   - витрати на проектування нової конструкції;

 - витрати на розробку технології виготовлення;

 - витрати на виготовлення оригінальних деталей стенду;

 - вартість покупних виробів;

 - вартість основних і допоміжних матеріалів;

 - сумарні витрати на електроенергію технологічну;

 - сумарні витрати на енергію силову;

 - сумарна основна і додаткова заробітна плата;

 - сумарні витрати на соціальні заходи;

 - сумарні витрати на утримання і експлуатацію устаткування;

 - загально-цехові витрати.

7.3.1. Визначення витрат на проектування конструкції.

Розраховуємо витрати на проектування деталей стенду для випробування амортизаторів за формулою: