Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 5

         План статистичного спостереження. Програмно-методологічна частина плану статистичного спостереження. Організаційна частина плану статистичного спостереження.

         Форми, види й способи статистичного спостереження. Статистична звітність: сутність і основні атрибути. Спеціально організовані статистичні спостереження. Суцільні й несуцільні статистичні спостереження. Кабінетні й польові статистичні спостереження.

         Помилки спостереження й методи їхнього запобігання. Арифметичний і логічний контроль статистичних даних.     

Семінарське заняття 2.

Розробка плану статистичного спостереження.

1. Визначення мети статистичного спостереження.

2. Розробка програми статистичного спостереження.

3. Збір і аналіз даних статистичного спостереження.

Тема 3.

Статистичне зведення й групування.

         Поняття про статистичне зведення.

         Поняття статистичного групування. Методологічні питання статистичних групувань, їхнє значення в економічному аналізі. Завдання, які вирішуються методом групування. Види статистичних групувань: структурна, типологічна й аналітична.

         Загальна схема виконання статистичного групування. Вибір ознаки групування. Визначення кількості груп, утворення груп. Розрахунок необхідних показників.

Поняття ряду розподілу. Види й елементи рядів розподілу.    

Практичне заняття 3.

Зведення й групування статистичної інформації.

1.  Зведення статистичних даних.

2.  Технологія статистичного групування.

3.  Побудова рядів розподілу.

Тема 4.

Статистичні показники.

         Статистичні показники. Види й значення узагальнюючих статистичних показників.

         Абсолютні величини, види, одиниці виміру, аналітичний зміст й місце в економіко-статистичному аналізі.

         Відносні величини: види, методи розрахунку, аналітичний зміст, зв'язок з абсолютними даними, місце в економіко-статистичному аналізі.