Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 29

1.  Відобразіть графічно динаміку думок опитаних.

2.  Визначте середньорічну частку тих, хто вірить у поліпшення життя.

3.  Розрахуйте середньорічну частку тих, хто не вірить у швидку зміну добробуту.

Зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання

В одній системі координат побудуйте три графіки. Середньорічні показники розрахуйте з урахуванням природи вихідного динамічного ряду.

Варіант 26

Є дані про чисельність домогосподарств міста й обсягах видатків на харчування 1 домогосподарства:

Середньодушові доходи

на місяць

Базисний період

Звітний період

Видатки на

харчування  в

середньому на 1

домогосподарство, ум. од.

Кількість домогос-подарств

Видатки на харчування в середньому на 1 домогосподарство, ум. од.

Кількість домогосподарств

низькі

160,0

100

170,0

90

середні

210,0

60

250,0

70

високі

260,0

40

300,0

30