Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 4

Розподіл балів при вивченні курсу «Статистика»

Форма роботи

Бали

Відвідування лекцій (17)

Робота на практичному занятті (17)

51

Виконання модульного завдання

30

Своєчасне виконання самостійної роботи

4

Іспит

15

Усього

100


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ТеМ

Тема 1.

Предмет і метод статистичної науки. Основні категорії.

Статистика як наука. Історія розвитку. Предмет статистичної науки. Зв'язок із суспільними науками.

Статистична методологія: сутність і особливості. Зв'язок етапів статистичного дослідження й статистичних методів.

Основні категорії. Статистична сукупність. Статистична закономірність. Статистична ознака. Статистичний показник.

Завдання сучасної статистики. Організація статистики в Україні.

Професійне використання статистичних даних.                

Семінарське заняття 1.

Теоретичні основи статистики.

1. Історія статистики.

2. Особливості статистичної методології.

3. Організація статистики в Україні й за рубежем.

4. Основні поняття статистики.

Тема 2.  Статистичне спостереження.

Поняття, завдання й принципи статистичного спостереження.