Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 6

Середні величини: умови застосування, види, особливості розрахунку.

Степеневі середні: арифметична, гармонійна, геометрична, кубічна, квадратична. Визначення степеневої середньої в дискретному та інтервальному ряду розподілу.

Порядкові середні: мода й медіана. Визначення моди й медіани в дискретному та інтервальному ряду розподілу.

Практичне заняття 4-6.

Розрахунок статистичних показників.

1.  Побудова моделі статистичного показника.

2.  Розрахунок абсолютних і відносних величин.

3.  Методика визначення степеневих середніх.

4.  Методика визначення порядкових середніх.

Тема 5.

Аналіз варіації ознаки.

         Поняття варіації й методи її виміру. Абсолютні й відносні показники варіації. Оцінка однорідності статистичної сукупності й надійності середньої величини.

Правило додавання дисперсій і його використання в економічному аналізі.

Асиметрія й ексцес ряду. Економічний зміст й моделювання.

            Комплексне використання середніх величин і показників варіації в економіко-статистичному аналізі.         

Практичне заняття 7-8.

Варіаційний аналіз ознак і явищ.

1. Розрахунок абсолютних і відносних показників варіації.

2. Факторний аналіз формування явища за допомогою дисперсійного аналізу.

Тема 6.

Вибірковий метод.

Статистична перевірка гіпотез.

Поняття про вибіркове дослідження. Види й способи створення вибіркової сукупності. Основні характеристики. Генеральні й вибіркові показники. Вибіркова середня й вибіркова доля.

Помилки вибіркового спостереження. Вимір помилок: середні й граничні помилки.

Оптимальна чисельність вибірки. Визначення чисельності вибірки.

Поширення даних вибіркового дослідження на генеральну сукупність. Метод прямого перерахування. Метод поправочних коефіцієнтів.

Практичне заняття 9.