Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 7

Формування й аналіз вибіркових сукупностей.

1.  Теоретичні основи вибіркового методу.

2.  Утворення різних видів вибіркових сукупностей.

3.  Визначення помилок вибірки.

4. Визначення чисельності вибірки.

Тема 7.

Аналіз інтенсивності динаміки. Статистичне прогнозування

         Поняття про статистичні ряди динаміки. Види рядів і правила їхньої побудови. Порівнянність  рядів динаміки.

         Аналітичні характеристики динамічних рядів. Базисні й ланцюгові показники динаміки.

         Узагальнюючі характеристики. Варіанти розрахунку середнього рівня інтервальних і моментних рядів.

         Показники сталості ряду.

         Методи вивчення основної тенденції ряду динаміки. Згладжування ряду. Метод ковзних середніх. Аналітичне вирівнювання.

Прогнозування на основі даних динамічного ряду. Екстраполяція й інтерполяція рівнів ряду.

Вивчення сезонних коливань. Економічний аналіз.

Практичне заняття 10-11.

Аналіз динамічних рядів.

1.  Розрахунок аналітичних характеристик динамічних рядів.

2.  Згладжування динамічного ряду різними методами.

3.  Методика прогнозування соціально-економічних явищ.

Тема 8.

Статистичні індекси.

         Статистичні індекси і їхня роль в економічному аналізі Правила побудови економічних індексів. Індексний набір.

         Класифікація індексів. Індивідуальні й загальні (зведені) індекси. Індекси середніх величин. Територіальні індекси.

         Агрегатна форма загального індексу. Правила побудови. Побудова агрегатного індексу інтенсивного показника. Побудова агрегатного індексу екстенсивного показника. Умови застосування.

         Індекси середніх величин. Індекс змінного складу. Індекс постійного складу. Індекс структурних зрушень. Моделі побудови, умови застосування, завдання, економічний аналіз.

Територіальні індекси.

Абсолютна й відносна оцінка впливу факторів на рівень досліджуваної ознаки (явища) за допомогою індексного методу.