Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 35

69.   Відносні показники варіації.

70.   Квадратичний коефіцієнт варіації і його призначення.

71.   Поняття й особливості дисперсії в статистичному аналізі.

72.   Розрахунок дисперсії альтернативної ознаки.

73.   Властивості дисперсії.

74.   Розрахунок дисперсії  методом моментів.

75.   Правило додавання дисперсій і його використання в економічному аналізі.

76.   Факторна дисперсія: сутність і аналітичний зміст.

77.   Залишкова дисперсія: сутність і аналітичний зміст.

78.    Емпіричне кореляційне відношення: розрахунок і значення в статистичному аналізі.

79.  Коефіцієнт детермінації: розрахунок і значення в статистичному аналізі.

80.   Методи вивчення й оцінки станів і тенденцій змін явищ і процесів у часі.

81.   Поняття й елементи ряду динаміки.

82.   Види рядів динаміки.

83.   Аналітичний зміст статистичних показників рядів динаміки.

84.   Базисні характеристики ряду динаміки: види й аналітичний зміст.

85.   Ланцюгові характеристики ряду динаміки: види й аналітичний зміст.

86.   Взаємозв'язок базисних і ланцюгових показників ряду динаміки.

87.   Абсолютні показники ряду динаміки: види й аналітичний зміст.

88.   Відносні показники ряду динаміки: види й аналітичний зміст.

89.   Середні величини абсолютних показників динаміки.

90.   Середні величини відносних показників динаміки.

91.   Способи визначення середнього рівня ряду динаміки.

92.   Сезонні коливання й методи їхньої оцінки.

93.   Графічне зображення сезонних коливань.

94.  Способи виявлення тенденцій ряду динаміки.

95.  Аналітичне вирівнювання ряду динаміки: сутність і  значення.

96.   Вирівнювання динамічного ряду методом ковзних середніх: сутність і значення.

97.  Способи інтерполяції й екстраполяції динамічної інформації.

98.  Прийоми графічного зображення динамічних рядів.

99.  Аналітичні можливості індексного методу.

100. Теоретичні основи індексного аналізу: визначення, завдання, індексний набір.