Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 18

Варіант 11

В об'єднання входять два промислових підприємства, про які є наступні відомості:

 (тис. ум. од.):

Підприємство

Обсяг виробництва

Середня річна вартість основних виробничих фондів

2006

2007

2006

2007

1

1800

3600

1600

2700

2

14000

15540

13500

13600

Визначте, як змінився обсяг виробництва в абсолютному й відносному вираженні:

-  за рахунок  підвищення ефективності використання основних фондів;

-  за рахунок збільшення обсягу основних фондів;

-  у цілому за рахунок спільного впливу обох факторів.

Зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання

Виконання завдання засноване на комплексному використанні результатів, отриманих при розрахунку індексів середніх величин (в абсолютному й відносному вираженні).

Варіант 12

Є дані про кількість зареєстрованих злочинів  у країні в період
з 1998–2007 рр.:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього зареєстровано злочинів, тис.

572,1

641,9

617,2

589,2

576,0

558,7

567,8

514,6

460,4

566,4