Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 32

Порівняйте варіацію заробітної плати менеджерів двох фірм.

Зробіть висновок про однорідність двох статистичних сукупностей.

Методичні вказівки до рішення завдання

Для більш глибокого варіаційного аналізу рекомендується розрахувати всі відомі показники: і абсолютні, і відносні. Представте їх у таблиці й проаналізуйте.

Варіант 30

Є дані про реалізацію кольорових  телевізорів за три роки:

Рік

Обсяг реалізації по кварталах, шт.

1

2

3

4

1

405

286

456

500

2

300

165

260

478

3

565

370

350

820

Розрахуйте індекс сезонності реалізації кольорових  телевізорів.

Побудуйте графік сезонної хвилі й зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання

Розрахунок індексу сезонності рекомендується проводити із застосуванням табличного методу.


Екзаменаційні питання