Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 17

Варіант 10

         За даними про номінальні грошові доходи населення регіону визначити:

-  відносні показники структури й динаміки грошових  доходів;

-  розмір номінальних доходів на душу населення;

-  індекси реальних доходів у базисному й звітному періодах.

Показники

Значення

Базисний

період

Звітний

період

Середньооблікова чисельність населення,

тис. люд.

4945,6

4867,2

Грошові доходи, млн. грн

8691,1

10939,1

у тому числі:

-  оплата праці

-  надходження від продажу продуктів

       сільського господарства,

-  пенсії, допомозі й стипендії,

-  інші доходи.

4233,4

450,6

1819,9

2187,2

5645,2

751,3

2244,7

2297,9

Індекс споживчих цін, %

125,8

106,1

Індекс номінальних доходів, %

140,5

125,9

Методичні вказівки до рішення завдання

              Рішення даного завдання вимагає використання певних методів теорії статистики і їхній практичний додаток для вивчення соціально-економічних явищ (див.  Экономическая статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. Спеціальностям и направлениям / [Ю. Н. Иванов, С. Е. Казаринова, Г. Л. Громыко и др. ; Под общ. ред. Ю. Н. Иванова]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 479 с.)