Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 14

Розрахувати:

1)зведені індекси обсягу наданих послуг, продуктивності праці й чисельності персоналу;

2) абсолютна зміна обсягу наданих послуг у цілому по 3 філіям у звітному періоді в порівнянні з базисним;

3) абсолютна зміна обсягу побутових послуг під впливом зміни чисельності працівників по філіях.

Методичні вказівки до рішення завдання

Перше завдання даного варіанта передбачає розрахунок трьох індексів, а наступні виконуються з використанням отриманих проміжних результатів.

Варіант 7

За даними про видатки на кінцеве споживання в країні в період 2000-2007рр. (в млн. грн.)

1)  визначте питому вагу видатків на кінцеве споживання державних установ в 2000 і 2007 роках, проведіть  порівняльний аналіз;

2)  розрахуйте, на скільки млн. грн і на скільки відсотків у середньому щорічно збільшувалися видатки на кінцеве споживання державних установ;

3)  зробіть  аналітичний висновок.

Показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Видатки на кінцеве

споживання:

домашніх

господарств

43469

50617

58323

71310

92406

112260

124560

145274

некомерційних організацій, що обслуговують   домашні господарства

3912

3252

3126

3305

3909

4017

4226

4220

державних

установ

17738

22329

22120

25866

31667

40067

41539

53521