Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 36

101.  Види статистичних індексів.

102.  Індивідуальні індекси: формули й аналітична характеристика.

103.  Загальні індекси: формули й аналітична характеристика.

104.  Агрегатний індекс інтенсивного показника: модель розрахунку й аналітична характеристика.

105.  Агрегатний індекс екстенсивного показника: модель розрахунку й аналітична характеристика.

106.  Правило побудови індексів.

107.  Середні зважені індекси.

108.  Агрегатні індекси як інструмент факторного аналізу.

109.  Система індексів середніх величин.

110.  Факторний аналіз зміни середнього рівня за допомогою індексів середніх величин.

111.  Територіальні індекси.

112.  Застосування індексів в економічній практиці.

113.  Види й форми зв'язку, що вивчаються статистичними методами.

114.  Загальна характеристика аналітичних можливостей статистичних методів вивчення зв'язків.

115.  Визначення функціональних і стохастичних зв'язків в економіці.

116.  Основи кореляційно-регресійного аналізу.

117.  Лінійний коефіцієнт кореляції: модель розрахунку й аналітичний зміст.

118.  Економічна інтерпретація багатофакторної регресійної моделі.

119.  Коефіцієнти еластичності: сутність і аналітичний зміст.

120.  Непараметричні методи вивчення зв'язку між ознаками.

121.  Методи аналізу зв'язку між альтернативними ознаками.

122.  Вибірковий метод: сутність і переваги.

123.  Основні характеристики генеральної й вибіркової сукупностей.

124.  Помилки вибіркового спостереження.

125.  Гранична помилка вибірки.

126.  Середня помилка вибірки.

127.  Розрахунок необхідної чисельності вибірки.

128.  Практика застосування вибіркових досліджень.

129.  Методи поширення вибіркових характеристик на генеральну сукупність.

130.  Статистична перевірка гіпотез.


Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ літератури

для самостійної роботи студентів

1.  Акимов О. В. Статистика в малюнках та схемах : навч. посіб. рекомендований МОН України / О. В. Акимов. – К. : ЦУЛ, 2006. – 344 с.

2.  Бек В. Л. Практикум з теорії статистики : навч. посіб. / В. Л. Бек. – К. : Вища школа, 2007. – 320 с.