Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 34

36.   Динамічна оцінка структурних зрушень.

37.   Завдання методу статистичного зведення й групування статистичних даних.

38.   Види статистичних групувань.

39.   Сутність і аналітичні можливості структурного групування.

40.   Сутність і особливості аналітичного групування.

41.   Аналітична цінність типологічного групування.

42.   Технологія статистичних групувань.

43.   Виконання групування по кількісній ознаці.

44.   Ряд розподілу: поняття, елементи й види.

45.   Графічне зображення рядів розподілу.

46.   Особливості побудови інтервального ряду розподілу.

47.   Основні елементи й призначення статистичних таблиць.

48.   Правила побудови статистичних таблиць.

49.   Статистична середня, її сутність, призначення, аналітичні можливості й недоліки.

50.   Умови застосування середніх величин.

51.   Степеневі середні: модель, умови застосування й аналітичний зміст.

52.   Середня арифметична: види й умови застосування.

53.   Основні властивості середньої арифметичної.

54.   Розрахунок середньої арифметичної «способом моментів».

55.   Середня гармонійна: види й умови застосування.

56.   Правило вибору середньої величини.

57.   Визначення середньої в інтервальному ряду розподілу.

58.   Середня квадратична й середня кубічна: умови застосування й формули розрахунку.

59.   Розподільні середні: види, умови застосування, різні варіанти обчислення, економічне втримування.

60.   Статистична мода: сутність і аналітичний зміст.

61.   Статистична медіана: сутність і аналітичний зміст.

62.   Визначення моди в інтервальному ряду розподілу.

63.   Визначення медіани в інтервальному ряду розподілу.

64.   Характеристики центру розподілу статистичної сукупності.

65.   Форми розподілу елементів статистичної сукупності.

66.   Показники асиметрії й ексцесу: сутність, модуль розрахунку й аналітичний зміст.

67.   Оцінка однорідності статистичної сукупності.

68.   Поняття варіації й абсолютні показники її виміру.