Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 2

УДК 311 (072+075.8)

ББК 60.6 р30-2

Народна українська академія, 2010


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Розподіл навчального часу ЗА темаМИ . . . . . . . . . . . . . . .

6

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ТеМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Екзаменаційні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ літератури для самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

ПЕРЕДМОВА

Актуальність статистичної науки в ринкових умовах господарювання безперечна. Статистика виступає не тільки як діючий інструмент аналізу ринкової економіки, але і як своєрідний індикатор оцінки рівня й результатів її розвитку, одночасно є могутнім знаряддям перетворення соціально-економічних відносин, важливим фактором їхнього вдосконалення.

Предмет вивчення нормативного курсу «Статистика» – це рівні й кількісні співвідношення масових явищ і процесів в економіці, закономірності їхнього формування, розвитку й зв'язку.

Метою вивчення курсу «Статистика» є оволодіння основами статистичного виміру, методами узагальнення й аналізу інформації про соціально-економічні явища й процеси, про закономірності їхнього розвитку.