Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 27

Проаналізуйте отримані результати.

Методичні вказівки до рішення завдання

Середня зовнішньоторговельна ціна – це співвідношення вартісного обсягу експорту й обсягу експорту в натуральному вимірі (тис. шт.) у цілому по трьох країнах.

Варіант 23

Є дані про макроекономічні показники:

(у факт. цінах, млн. ум. од.)

Звітний період

Валовий випуск продуктів і послуг в основних цінах

574666

Проміжне споживання продуктів і послуг

274466

Чисті податки на продукти й імпорт

–248

Інші чисті податки на виробництво

2686

Споживання основних фондів

76392

Оплата праці працівників

141320

Видатки на кінцеве споживання

178008

Валове нагромадження основних фондів

80665

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

43668

Експорт товарів і послуг

33668

Імпорт товарів і послуг

32586