Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 15

Методичні вказівки до рішення завдання

При виконанні завдання використовуйте метод відносних величин і метод динамічних рядів. Аналітичний висновок повинен відображати економічний зміст всіх розрахованих показників і носити комплексний характер.

Варіант 8

Є дані про діяльність філій підприємства по наданню побутових послуг:

Філія

Середньооблікова чисельність персоналу за період, люд.

Обсяг наданих послуг на 1 працівника (виробіток), ум.од.

базисний

звітний

базисний

звітний

1

14

12

2100

1800

2

10

12

1840

2000

3

12

14

1900

2100

Розрахуйте:

1)  індекс змінного складу (індекс зміни середнього вироблення одного працівника в цілому по трьох філіях);

2)  індекс постійного складу  й індекс структурних зрушень;

3)  абсолютна зміна обсягу побутових послуг за рахунок зміни виробітку 1 працівника.