Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 30

1.  Розрахуйте індекс видатків на харчування в середньому на 1 домогосподарство (індекс змінного складу).

2.  Визначте зміну середніх видатків на харчування одного домогосподарства під впливом зміни рівнів витрат в окремих групах домогосподарств  і за рахунок структурних змін у кількості домогосподарств.

Зробіть аналітичний висновок.

Методичні вказівки до рішення завдання

Виконання завдання передбачає побудову системи індексів середніх величин. У висновку відобразіть комплексний характер проведених розрахунків.

Варіант 27

Є дані про споживання м'яса й м'ясних продуктів у родинах з різним середньодушовим сукупним доходом:

Групи родин із середньодушовим сукупним місячним доходом, ум. од.

Спожито м'яса й м'ясних продуктів у середньому на 1 члена родини, кг

До 30,0

10,4

30,1–60,0

20,1

60,1–90,0

29,7

90,1–120,0

37,6

120,1–150,0

46,1

150,1–180,0

52,2

180,1–210,0

59,2

Більше 210,0

70,2

Оцініть тісноту зв'язку між рівнем доходу й обсягом споживання м'ясних продуктів за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Методичні вказівки до рішення завдання