Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 33

1.  Основні положення Закону України «Про державну статистику».

2.  Основні етапи розвитку статистичної науки.

3.  Розвиток статистики вітчизняними вченими.

4.  Сучасні реформи державної статистики в Україні.

5.  Вітчизняна організація статистики.

6.  Міжнародна організація статистики.

7.  Визначення предмета статистики.

8.  Структура статистичної науки.

9.  Основні категорії статистики.

10.  Статистична закономірність: поняття й  види.

11.   Статистичний показник: сутність, основні атрибути й види.

12.   Система статистичних показників і її основні функції.

13.   Статистична ознака: поняття й види.

14.   Статистична сукупність: поняття й види.

15.   Статистична інформація: сутність і джерела.

16.   Аналітична цінність статистичної інформації.

17.   Поняття й особливості статистичної методології.

18.   Зв'язок статистики з іншими суспільними науками.

19.   Етапи статистичного дослідження.

20.   Сутність, завдання й принципи статистичного спостереження.

21.   Організація статистичного спостереження.

22.   План статистичного спостереження: структура й утримування.

23.   Програмно-методологічні питання плану статистичного спостереження.

24.   Види помилок статистичного спостереження й способи їхнього запобігання.

25.   Способи статистичного спостереження.

26.   Види статистичного спостереження.

27.   Види несуцільного статистичного спостереження.

28.   Форми статистичного спостереження.

29.   Статистична звітність: сутність, зміст й основні атрибути.

30.   Форми вираження статистичних показників.

31.   Сутність, одиниці виміру й аналітичні можливості абсолютних величин.

32.   Порядок розрахунку показника в умовно-натуральному вимірі й умови його використання.

33.   Сутність і аналітичні можливості відносних величин.

34.   Модель розрахунку й умови застосування відносних величин.

35.   Види й одиниці виміру відносних величин.