Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 21

Є наступні дані по 18 філіям компанії, що займається наданням консультаційних послуг:

1.  Опишіть залежність середньомісячного обсягу консультаційних послуг і середньомісячною заробітною платою працівника лінійною функцією.

2.  Визначте параметри функції й поясніть їхній зміст.

Методичні вказівки до рішення завдання

                          Розрахунок параметрів рівняння лінійної функції рекомендується розраховувати з використанням табличного методу (див. Гусаров В. М. Теория статистики / В. М. Гусаров. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – С. 216). Вихідні дані й результати розрахунків відобразіть графічно в одній системі координат.

Варіант 15

В об'єднання входять два підприємства, про які є наступні відомості:

(тис. ум.од.)

Підприємство

Обсяг

виробництва

Середня річна вартість основних виробничих фондів

2003

2007

2003

2007

1

1800

3600

1600

2700

2

14000

15540

13500

13600

1.  Розрахуйте фондоємність у цілому по об'єднанню в 2007 і 2003 роках. Визначте її абсолютну й відносну зміну.

2.  Обчислите абсолютну й відносну зміну середньої річної вартості основних фондів: загальне, внаслідок зміни фондоємності й вартості товарної продукції. Зробіть висновки.