Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 31

     Розрахунок параметрів рівняння лінійної функції рекомендується проводити із використанням табличного методу (див. Гусаров В. М. Теория статистики / В. М. Гусаров. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 247 с. Вихідні дані й результати розрахунків зобразіть графічно в одній системі координат.

Варіант 28

За результатами соціологічного опитування (умовні дані) 352 виборців відомо, що серед виборців у віці 60 років і більше (176 чоловік) заявили про своє бажання взяти участь у виборах – 109 чоловік, а серед молоді у віці 18-29 років з 176 опитаних – 55. Виміряйте взаємозв'язок між віком і кількістю, що заявили про своє бажання прийняти участь у виборах за допомогою розрахунку коефіцієнта асоціації  й контингенції. Зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання

За даними завдання побудуйте чотирьохклітинну таблицю, що відображує розподіл елементів сукупності по альтернативній ознаці. Використовуйте показники отриманої таблиці для побудови й розрахунку зазначених коефіцієнтів.

Варіант 29

Є наступні дані про заробітну плату менеджерів організації:

Заробітна плата, ум. од.

Чисельність менеджерів фірми «Дельта», люд.

Чисельність менеджерів фірми «Сигма», люд.

до 120

 7

13

120–150

10

10

150–180

15

 5

180–210

19

21

210–240

 8

18

240 і більше

 4

 3

Усього

63

70