Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 19

1.  Розрахуйте середню річну абсолютну й відносну зміну кількості зареєстрованих злочинів.

2.   Визначте тенденцію розвитку даних процесів за допомогою методу ковзних середніх (m=5).

Зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання

         В основі рішення завдання лежить метод динамічних рядів. Результат рішення (п.2). представте графічно.

Варіант 13

В об'єднання входять два промислових підприємства, про які є наступні відомості

(тис. ум.од.):

Підприємство

Обсяг

виробництва

Середня річна вартість основних виробничих фондів

2006

2007

2006

2007

1

1800

3600

1600

2700

2

14000

15540

13500

13600

Визначте:

-  коефіцієнт динаміки середньої фондовіддачі об'єднання;

-  індекси фондовіддачі фіксованого складу й структурних зрушень;

-  абсолютну зміну середньої фондовіддачі в цілому, а також за  рахунок зміни фондовіддачі на кожному підприємстві й структурних змін у вартості основних фондів.

Зробіть висновки.

Методичні вказівки до рішення завдання