Статистика, методичні рекомендації для студентів

Страницы работы

Содержание работы

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

 

СТАТИСТИКА

Видавництво НУА


НАРОДНА   УКРАЇНСЬКА   АКАДЕМІЯ

СТАТИСТИКА

Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за спеціальністю

6.050107 – Економіка підприємства

Харків

Видавництво НУА

2010


УДК  311 (072+075.8)

ББК  60.6 р30-2

         С 78

Затверджено на засіданні

кафедриекономічної теорії і права

Народної української академії.

Протокол № 6 від18.01.2010

У п о р я д н и к        канд. екон. наук. Л. І. Комір

Р е ц е н з е н т          д-р. екон. наук. О. А. Довгаль

С 78

 
Статистика : метод. рек. для студ., які навчаються за спец. 6.050107 – Економіка підприємства / Нар. укр. акад. ; [каф. екон. теорії та права ; укл. Л. І. Комір]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 36 с.

Видання містить тематичний план навчального курсу, стислу анотацію лекційних тем, модульні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання, контрольні питання та список рекомендованої літератури.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Статистика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
447 Kb
Скачали:
1