Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 11

1.  Визначіть структуру видатків на кінцеве споживання в 2000 і 2007 р., проведіть порівняльний аналіз.

2.  Розрахуйте на скільки млн грн і на скільки відсотків у середньому щорічно збільшувалися видатки на кінцеве споживання домашніх господарств.

3.  Зробіть  аналітичний висновок.

Методичні вказівки до рішення завдання

Для виконання даного завдання необхідно згадати теми «Відносні величини» і «Ряди динаміки». Використовуйте прийоми аналізу зміни структури статистичної сукупності в часі (оцінюючи ці зміни в процентних пунктах). У другому пункті завдання розрахуйте середній абсолютний приріст і середній темп росту видатків домашніх господарств на кінцеве споживання.

Варіант 3

Є дані про державні доходи й видатки на соціальне забезпечення зведеного бюджету країни в період з 2000 по 2007 рік:

 (млн. ум. од.)

Рік

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Доходи бюджету

30218,7

28112,0

28915,8

32876,4

49117,9

54934,6

61954,3

75165,4

Видатки на соціальне забезпечення

4105,6

5607,7

4227,0

4147,1

5985,2

8332,8

12643,9

12932,6