Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 13

Завдання передбачає визначення одного показника тісноти зв'язку - лінійного коефіцієнта кореляції. Визначивши його фактичне значення, зрівняйте отримане число із критичним, і перевірте істотність зв'язку між показниками, що вивчаються. Всі особливості проведеного дослідження відобразіть у висновку.

Варіант 5

За наявним даними визначте в абсолютному й відносному вираженні зміну фонду споживання по кожному виду продукту, а також за рахунок зміни:

1) рівня споживання в середньому на душу населення;

2) середньорічної чисельності населення.

Зробіть висновки за результатами розрахунків.

Показник

Базисний період

Звітний період

Рівень споживання в середньому на душу населення:

-  цукру, кг

-  м'яса, кг

31

35

31

33

Середньорічна чисельність населення, млн. чол.

51,1

50,3

Методичні вказівки до рішення завдання

Для виконання завдання використовуйте систему індексів середніх величин.

Варіант 6

Є дані про діяльність філій підприємства по наданню побутових послуг:

Філія

Середньооблікова чисельність персоналу за період, люд.

Обсяг наданих послуг на 1 працівника (вироблення), ум. од.

базисний

звітний

базисний

звітний

1

14

12

2100

1800

2

10

12

1840

2000

3

12

14

1900

2100