Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 12

1.  Опишіть залежність видатків на соціальне забезпечення від доходів державного бюджету лінійною функцією.

2.  Визначте параметри функції та розкрийте їхній аналітичний зміст.

3.  Оцініть тісноту зв'язку між ознаками за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Методичні вказівки до рішення завдання

         Даний варіант передбачає використання кореляційно-регресійного аналізу. Зверніть увагу на аналітичний зміст розрахованих параметрів лінійного рівняння. Розрахунки рекомендується надати в табличній формі.

Варіант 4

Є дані про споживання м'яса й м'ясних продуктів у родинах з різним середньодушовим сукупним доходом:

Групи родин за рівнем середньодушового сукупного місячного доходу, ум. од.

Спожито м'яса й м'ясних продуктів у середньому на 1 члена родини, кг

До 30,0

10,4

30,1–60,0

20,1

60,1–90,0

29,7

90,1–120,0

37,6

120,1–150,0

46,1

150,1–180,0

52,2

180,1–210,0

59,2

Більше 210,0

70,2

Оцініть тісноту зв'язку між рівнем доходу й обсягом споживання м'ясних продуктів за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Методичні вказівки до рішення завдання