Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 26

1.  Визначте за даними 2003 року два показники структури й два показники координації. Поясніть значення отриманих статистичних показників.

2.  Розрахуйте, на скільки млн. грн. і на скільки відсотків у середньому щорічно збільшувалися видатки на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Зробіть  аналітичний висновок.

Методичні вказівки до рішення завдання

Перший пункт завдання передбачає самостійний вибір студентом показників, що розраховуються. Для комплексного дослідження в рамках наявної інформації рекомендується при цьому враховувати зміст другого завдання.

Варіант 21

Є наступні умовні дані, млрд. ум. од.:

Валовий прибуток економіки .....................…...... 120

Оплата праці найманих робітників .......................127

Податки на виробництво й імпорт ......................... 37

Субсидії на виробництво й імпорт ... .......... ………5

Доходи від власності:

-  отримані від «іншого миру» ...........................3

-  передані «іншому миру» ...............................10

Сальдо поточних трансфертів через границю ..... +4

Видатки на кінцеве споживання . ........................ 210

Визначте: 1) валовий внутрішній продукт;

       2) валовий національний доход;

       3) валовий національний розташовуваний дохід;

       4) валове заощадження.

Методичні вказівки до рішення завдання

          Виконання завдання передбачає вивчення розділу соціально-економічної статистики «Макроекономічна статистика» (див. Экономическая статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / [Ю. Н. Иванов, С. Е. Казаринова, Г. Л. Громыко и др. ; Под общ. ред. Ю. Н. Иванова]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 479 с.).

Варіант 22

За наявним даними про обсяги експорту товарів, розрахуйте:

1) середню зовнішньоторговельну ціну;

2) систему індексів середньої зовнішньоторговельної ціни.

Країна

Обсяг експорту,

тис. шт

Зовнішньоторговельна ціна, ум. од.

Базисний

Звітний

Базисний

Звітний

Росія

700

440

100

105

Китай

250

280

95

98

Польща

150

300

97

98