Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 28

Визначте за звітний  період:

1) Валовий випуск продуктів і послуг у ринкових цінах;

2) Валову додану вартість і чисту додану вартість в основних цінах;

3) Валовий і чистий прибуток внутрішньої економіки;

4) Співвідношення між чистим прибутком економіки й оплатою праці.

Методичні вказівки до рішення завдання

          Виконання завдання передбачає вивчення розділу соціально-економічної статистики «Макроекономічна статистика» (див. Экономическая статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / [Ю. Н. Иванов, С. Е. Казаринова, Г. Л. Громыко и др. ; Под общ. ред. Ю. Н. Иванова]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 479 с.).

Варіант 24

Випуск продукції на підприємстві протягом розглянутих періодів зріс на 10%, при цьому чисельність робітників знизилася на 20 %.

Визначте, як зріс випуск продукції у відносному й абсолютному вираженні за рахунок росту продуктивності праці, якщо в базисному періоді підприємством було випущено 12 тис. виробів.

Розрахуйте абсолютну зміну обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності робітників.

Методичні вказівки до рішення завдання

Для оцінки впливу факторів необхідно згадати правило побудови індексів, попередньо визначивши кількісну і якісну ознаку.

Варіант 25

У результаті проведення моніторингу суспільної думки у формі телефонного опитування на питання « Чи вважаєте Ви, що добробут Вашої родини покращиться протягом найближчих 6 місяців?» були отримані наступні умовні дані:

(у відсотках до числа опитаних)

День опитування

Так й скоріше так

Ні й скоріше ні

Утруднилися відповісти

01 січня

44,2

38,8

17,0

01 червня

45,4

33,8

20,8

01 серпня

44,2

31,7

24,1

01 листопада

52,1

39,2

8,7

01 січня

наступного року

46,5

41,2

12,3