Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 10

Вибуло:

призов в армію                                                                                             5900

вступ до навчального закладу з відривом від виробництва                    3800

закінчення строків договору найму                                                           5200

вихід на пенсію (за віком, за інвалідністю)                                              8050

перевод на інші підприємства                                                                    1900

смерть працівника                                                                                       4000

скорочення штату                                                                                      15000

за власним бажанням                                                                                    900

прогули й інші порушення трудової дисципліни                                      990

Визначте:

1) абсолютні показники  обороту робочої сили на підприємстві: оборот з прийому й оборот за вибуттям;

2) коефіцієнт обороту з прийому;  

3) коефіцієнт обороту за вибуттям;

4) коефіцієнт плинності кадрів;

5) коефіцієнт заміщення робочої сили.

Опишіть методику розрахунку даних показників. Зробіть висновки за результатами розрахунків.

Методичні вказівки до рішення завдання

У завданні до варіанту 1 всі перераховані показники по статистичній природі являють собою відносні величини. Аналітично вони являють собою характеристики руху робочої сили.

Варіант 2

Маємо наступні дані про видатки на кінцеве споживання в країні в період з 2000 по 2007 рік, у млн. грн

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Видатки на кінцеве споживання:

домашніх господарств

43469

50617

58323

71310

92406

112260

124560

145274

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

3912

3252

3126

3305

3909

4017

4226

4220

державних установ

17738

22329

22120

25866

31667

40067

41539

53521