Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 8

         4. Від графа автомата Мілі варто виконати перехід до графа автомата Мура, еквівалентного початковому автомату Мілі, а потім за графом переходів автомата Мура варто побудувати відзначену таблицю переходів автомата Мура.

Література:[3, с.12-17; 22-28; 4, с.143-154].

Контрольні питання і завдання

1.  У чому відзнака автоматів Мура і Мілі?

2.  Чим відрізняється С-автомат від автоматів Мілі і Мура?

3.  Які існують способи завдання цифрових автоматів?

4.  У чому зміст головних параметрів цифрового автомата?

5.  Як перейти від автомата Мура до еквівалентного йому автомата Мілі?

6.  Що означає еквівалентність двох автоматів?

7.  Які головні етапи алгоритму переходу від автомата Мілі до автомата Мура?

8.  Що являє собою граф переходів цифрового автомата Мілі, Мура,
С-автомата?

9.  Який цифровий автомат вважається частковим цифровим автоматом?

3 ЕЛЕМЕНТАРНІ АВТОМАТИ, ТИПИ І СПОСОБИ ЇХ ЗАВДАННЯ

3.1 Мета заняття

Вивчити головні типи елементарних автоматів і способи їх завдання, одержати навички упорядкування повних таблиць переходів (ПТП), скорочених таблиць переходів (СТП), функцій переходів (ФП), графів переходів (ГП) асинхронних і синхронних тригерних схем (елементарні автомати).

3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Перед виконанням індивідуального завдання варто вивчити теоретичний матеріал з даної теми.

Номер варіанта завдання визначається передостанньою й останньою цифрами номера залікової книжки студента N=ij, а також отриманими з табл.1.1 у практичному завданні 1 числами p', q', r', s' для варіанта індивідуального завдання.

Перед виконанням цього завдання слід чітко усвідомити, що S-тригер - це тригер з двома входами RS і SS, що допускає, на відміну від RS-тригера, одночасну наявність одиничних сигналів на RS і SS входах. При RS=SS=1 S-тригер з стану Q(t) завжди переходить у Q(t+1)=1, тому що дія входу SS сильніше входу RS (тому S-тригер).