Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 44

Результати кодування внутрішніх станів приведені на рис. Б.2.

Рисунок Б.2 – Графи переходів для Т, Т*,D-тригерів


Системи функцій збудження и виходів автомата

В базисі Буля для сигнала :

            ; .

В базисі Шефера для сигнала збудження:

           ; .

                Базис Буля:

                       

                Базис Шефера:

                       

Таблицею для розрахунку апаратних витрат є табл. Б.2:

Тип корпуса

Функции

Число корпусов

 

y1

y2

y3

y4

C

a2,

a3, a5

Установка исходного состояния

k(a1)

DC

Т2

Т1

Триг-геры

Точное

Округ-ленное

3x3 и-не

1/3

1/3

1/3

1/3

4/3

2

4x2 и-не

1/4

2/4

1/4

1/4

3/4

8/4

2

6x1 не

2/6

3/6

5/6

1

Тригеры

1

1

1

DC  

1

1

1

Итого

7