Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 17

Якщо в кодованій таблиці переходів є декілька рядків з однаковим типом переходу (типова ситуація), то, залишаючи незмінним функціональний взаємозв’язок входів базового тригера, застосовуємо при заповненні цих рядків різноманітні літерні символи. Ця обставина підкреслює взаємозв’язок входів у межах рядка, але вказує на відсутність взаємозв’язку між різноманітними рядками.

Далі для кожного входу базового тригера варто скласти карти Карно і, досліджуючи різноманітні варіанти визначення невизначених коефіцієнтів, знайти оцінки Квайна за сумарною кількістю входів у всі логічні елементи базису Буля для кожного варіанта визначення.

Кожному варіанту визначення відповідає свій спосіб накриття одиниць на карті Карно для керованого входу базового тригера. Карти Карно керованих входів (змінені з урахуванням визначення) рекомендується розташовувати поруч. Після накриття одиниць на картах Карно керованих входів виписуються мінімальні ДНФ функцій усіх входів базового тригера, знаходиться сумарна оцінка Квайна і будується схема тригера, що синтезується, в базисі Буля.

Оптимальній схемі тригера, що синтезується, відповідає варіант із мінімальним значенням оцінки Квайна і найпростіша схема. Рекомендується стисле оформлення результатів завдання із зазначенням номера варіанта визначення, із наведенням карт Карно і засобів накриття одиниць, із записом функцій входів, оцінок Квайна і схем синтезованого тригера і результатів оптимальності.

Варіанти завдань тригера, що синтезується, а також тип базового тригера слід вибирати із таблиць 4.2 та 4.3 попереднього практичного заняття.

Слід зауважити, що в даному занятті треба провести аналіз 4-5 варіантів покриття Карно, щоб знайти мінімальні форми представлення функціі збудження.

Література: [конспект; 8, с.117-123; 9, с.107-110].

Контрольні питання і завдання

1. Що називається кодованою таблицею переходів?

2. У чому полягає особливість етапів оптимального синтезу?

3. За якому критерієм оцінюється оптимальність синтезованої схеми?

4. У чому полягає особливість оптимального синтезу базового тригера з залежними входами, з незалежними входами?

5. Як скласти ФП, МП і ГП елементарного автомата?