Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 41

            “ 0 – 0”

          “1 – 1”

b1

C

b1

b4

 C

b4

b2

R*

b2

b2

b5

R*

b5

1

b3

S

b3

0

b6

S

b6

b6

3. СТП                                                                           4. ФП

SQ

 CR*

00

01

11

10

00

0

1

1

0

01

0

1

1

0

11

0

1

1

1

10

0

0

x

x