Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 22

Алгоритм складається з таких етапів:

1.  Побудувати з оберненої структурної таблиці автомата матрицю

складену з усіх пар номерів, , для котрих , тобто в автоматі є перехід із  у .

2.  Упорядкувати рядки матриці T так, щоб по можливості виконувалася умова упорядкування ваг p1 ³ p2 ³ … ³ pr ³ … ³ pR і обов’язково виконувалася умова зачеплення

.

Умова зачеплення означає, що один із номерів стана r-го рядка (aa1 або ab1) має бути присутнім у будь-якому з попередніх рядків (не обов’язково в
(r-1)-му рядку). Упорядкування виконати за рахунок перестановки рядків матриці T. У результаті одержимо матрицю M.

3.   Закодувати стани з першого рядка матриці:

4.   Викреслити з матриці M рядки з цілком закодованими станами.    Одержати в результаті матрицю М’.

5.   Вибрати з першого рядка М’ незакодований елемент і позначити його через .

6.   Побудувати матрицю  , обравши з М’ рядки, що містять . Нехай  - множина елементів із матриці , що вже закодовані. Їхні коди  відповідно.

7.   Для кожного  знайти - множину кодів, сусідніх з  і ще не зайнятих для кодування станів автомата. Побудувати множину. Якщо , то побудувати , де  - множина кодів, у яких кодова відстань стосовно коду  дорівнює двом. Якщо і  , то будувати аналогічно  доти, поки  (К=1,2,…). Нехай